Mitralventil

Mitralventilens anatomi Mitralventilen eller bikuspidalklaffen er en av de fire ventilene i hjertet og ligger mellom venstre ventrikkel og venstre atrium. Navnet mitralventil stammer fra utseendet. Den ligner en biskops gjær og ble derfor oppkalt etter den. Det tilhører seilet ... Mitralventil

Hjertets funksjon

Synonymer Hjertelyder, hjertetegn, hjertefrekvens, medisinsk: Cor Innledning Hjertet sikrer blodsirkulasjonen i hele kroppen gjennom konstant sammentrekning og avslapning, slik at all Oragne tilføres oksygen og næringsstoffer og nedbrytningsprodukter fjernes. Hjertets pumpehandling foregår i flere faser. Hjertehandling I orden ... Hjertets funksjon

Eksitasjonsdannelses- og ledningssystem | Hjertets funksjon

Eksitasjonsdannelse og ledningssystem Hjertets arbeid/hjertefunksjon utløses og styres av elektriske impulser. Dette betyr at impulsene skapes et sted og blir videreført. Disse to funksjonene utføres av eksitasjons- og ledningssystemet. Sinusnoden (Nodus sinuatrialis) er opprinnelsen til de elektriske impulsene. Det… Eksitasjonsdannelses- og ledningssystem | Hjertets funksjon

Hvilken rolle spiller Foramen ovale hos babyen | Hjertets foramen ovale

Hvilken rolle spiller Foramen ovale hos babyen Etter fødselen og som et resultat av babyens første åndedrag, er det en endring i trykket i lungene og hjertet. Blodet passerer ikke lenger gjennom Foramen ovale, men passerer gjennom den naturlige lunge- og kroppssirkulasjonen. Foramen ovale er derfor ... Hvilken rolle spiller Foramen ovale hos babyen | Hjertets foramen ovale

Krever en Foramen ovale blodfortynning? | Foramen ovale av hjertet

Krever en Foramen ovale blodfortynning? Ved åpen Foramen ovale er det ikke nødvendigvis nødvendig å bruke blodfortynnende medisiner. Thrombi kan passere gjennom Foramen ovale, og det er derfor Foramen ovale indirekte øker sannsynligheten for et mulig slag i hjernen eller ytterligere embolier i den store sirkulasjonen. … Krever en Foramen ovale blodfortynning? | Foramen ovale av hjertet

Venstre ventrikkel

Synonym: Ventriculus sinister, venstre ventrikkel Definisjon Venstre ventrikkel, som en del av den "store" eller kroppens sirkulasjon, ligger nedstrøms venstre atrium (atrium sinistrum) og pumper det oksygenrike blodet friskt fra lungene inn i aorta og dermed inn i kroppens sirkulasjon, hvor den forsyner alle viktige strukturer med oksygen. Anatomi igjen ... Venstre ventrikkel