capillary

Definisjon Når vi snakker om kapillærer (hårkar), mener vi vanligvis blodkapillærene, selv om vi ikke må glemme at det også finnes lymfekapillærer. Blodkapillærer er en av tre typer kar som kan skilles fra mennesker. Det er arteriene som transporterer blodet vekk fra hjertet og venene ... capillary

Klassifisering | Endotel

Klassifisering Endotelet kan deles inn i forskjellige grunnleggende typer. De forskjellige typene avhenger av organets funksjon. Strukturen har en sterk innflytelse på permeabiliteten til endotelet (endotelpermeabilitet) for stoffene som finnes i blod og vev. Det lukkede endotelet er mest vanlig. Blant annet, spesielt i kapillærer og andre ... Klassifisering | Endotel

Feil | Endotel

Feil Ulike risikofaktorer som arteriell hypertensjon, økte kolesterolnivåer og spesielt nikotinkonsum forandrer funksjonen til det intakte endotelet alvorlig. Man snakker da om en endotel dysfunksjon. For eksempel kan oksidativt stress endre nitrogenoksidmekanismen og det dannes svært giftige metabolitter som kan skade endotelet. Endotelskader er… Feil | Endotel

endotelet

Endotelet er et enkeltlags lag med flate celler som strekker alle karene og representerer dermed en viktig barriere mellom intravaskulært og ekstravaskulært rom (som rommet i og utenfor blodårene). Struktur Endotelet danner det innerste cellelaget i intima, det indre laget av trelags veggstrukturen i en arterie. … endotelet