Alkohol – lavrisiko og farlig forbruk

Kort overblikk

 • Maksimal daglig dose: kvinner maksimalt 12 gram ren alkohol per dag (f.eks. 125 ml vin), menn maksimalt 24 gram (f.eks. 250 ml vin), minst to alkoholfrie dager per uke
 • Hvor mye alkohol tåler jeg? Toleranse påvirkes av høyde, vekt, kjønn, alder, helsetilstand, medisinering, genetiske faktorer, tilvenning
 • Kjøreevne: Offisielt opp til 0.5 promille, men konsentrasjon og reaksjonstider kan bli svekket også under dette nivået. Bedre bare å kjøre med null promille!
 • Alkoholikere – når? Risikoen for alkoholisme øker med høyere forbruk, men er ikke avhengig av noen bestemt mengde. Avhengighetskriterier er sterkt sug, tap av kontroll, tilvenningseffekt, abstinenssymptomer, forsømmelse av oppgaver, relasjoner og interesser, fortsatt drikking til tross for negative konsekvenser

Hvor mye alkohol er ok?

De fleste voksne i Tyskland drikker alkohol. Men hvor mye alkohol er fortsatt akseptabelt for ikke å overbelaste kroppen og psyken?

Eksperter har definert det såkalte lavrisikoforbruket (lavrisikoterskeldose) for alkohol. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler følgende for alkoholforbruk

 • For menn er den anbefalte daglige grensen 24 gram ren alkohol.
 • Alkohol bør unngås helt på minst to dager i uken.

Men lavrisiko betyr ikke ufarlig: det finnes ikke noe som heter helt risikofritt forbruk. Selv den karbeskyttende effekten av små mengder, f.eks. rødvin, oppveies av den skadelige effekten. Den sunneste strategien er å ikke drikke i det hele tatt.

Åtte regler for lavrisikoforbruk

Det tyske senteret for avhengighetsproblemer har samlet følgende åtte regler for forbruk:

 • Unngå alkoholforbruk så langt det er mulig, eller begrens det i det minste til anbefalt maksmengde
 • Unngå overstadig drikking – risikoen for helseskader er spesielt høy her
 • Vurder ytterligere risikofaktorer! Andre risikofaktorer som mangel på mosjon, overvekt og røyking gir ekstra belastning på kroppen i tillegg til alkohol
 • Ingen alkohol hvis du tar visse medisiner! For eksempel paracetamol, isoniacid og metotreksat samt andre kritiske medisiner
 • Ingen alkohol for barn og unge! Alkohol skader hjernens utvikling og er spesielt risikabelt for dem på mange måter.
 • Ingen alkohol på arbeidsplassen, ved kjøring og ved bruk av maskiner

Beregning av mengden alkohol

Men for å tilpasse alkoholforbruket ditt deretter, må du vite hvor mange gram ren alkohol som finnes i de ulike alkoholholdige drikkene.

Du kan beregne denne verdien relativt enkelt. Alt du trenger å vite er mengden du drikker i milliliter (ml) og alkoholinnholdet i volumprosent (vol.%). Så er det egenvekten til alkohol, som er 0.8 gram per kubikkcentimeter (g/cm3).

Formelen for å beregne innholdet av ren alkohol er

Mengde i ml x (vol. % / 100) x 0.8 = gram ren alkohol

Et eksempel: Du drikker en flaske øl (330 ml) med 4.8 volumprosent alkohol. Dette betyr: Du inntar 330 x (4.8 / 100) x 0.8 = 12.7 gram ren alkohol.

Hvor mye alkohol er det i drikken min?

En snaps = en øl = en cocktail? Litteraturen refererer ofte til et standard glass eller en drink. I Tyskland refererer dette til alkoholholdige drikker som inneholder 10 til 12 gram ren alkohol.

Her finner du en oversikt over alkoholinnholdet i ulike drikker:

 • Vin (ca. 10 %, 1 glass à 125 ml): 10 g
 • Alkoholfritt øl (maks. 0.5 %, 1 glass à 200 ml): maks. 0.8 g
 • Blandet øldrikk (2.5 %, 1 330 ml flaske): 6.6 g
 • Musserende vin (ca. 11 %), 1 glass à 125 ml): 11 g
 • Fruktlikør (ca. 30 %, 1 glass à 20 ml): 4.8 g
 • Snaps (ca. 40 %, 1 glass à 40 ml): 12.8 g

Hvor mye alkohol tåler jeg?

Hvor mye alkohol er skadelig? Dette er et spørsmål som ikke kan besvares generelt. Hvor mye alkohol en person tåler avhenger av ulike faktorer.

Høyde og vekt: Jo høyere og tyngre en person er, jo mer blod strømmer gjennom kroppen. Følgelig fordeles alkoholen som konsumeres over en større mengde. Alkoholinnholdet blir da lavere.

Kroppsfett: Fettvev tilføres mindre blod enn for eksempel organene. Følgelig sirkulerer mindre blod i en fettrik kropp, som alkoholen kan fordeles over. Alkoholnivået er tilsvarende høyere og mer skadelig. Alkohol tolereres derfor dårligere med samme vekt og høyere fettinnhold.

Genetisk disposisjon: Hovedfaktoren som bestemmer alkoholtoleranse er hvor raskt kroppen bryter ned alkohol. Og dette er genetisk bestemt.

Alder: Andelen væske i kroppen avtar med økende alder. Samme mengde alkohol øker derfor alkoholkonsentrasjonen i blodet til eldre mennesker. I tillegg fungerer ikke leveren deres like raskt som da de var yngre. Alkoholen brytes derfor saktere ned.

Mageinnhold: Hva du spiste før du drakk alkohol spiller også en rolle. Rik og spesielt fet mat forsinker absorpsjonen av alkohol i blodet. Promillenivået stiger derfor langsommere – alkoholen tolereres da bedre. Dette er grunnen til at en drink på tom mage går til hodet ditt spesielt raskt.

Helsetilstand: Sykdommer, som leversykdom, men også inntak av visse medisiner kan svekke omsetningen av alkohol – for eksempel fordi leveren virker langsommere eller belastes med nedbryting av virkestoffer i medisiner.

De som tåler mye er spesielt utsatt!

Å tolerere og tolerere er derfor to forskjellige ting. Bare fordi noen er vant til alkohol og opplever færre symptomer på rus og bakrus, betyr ikke det at kroppen kan takle cellegiften godt. Tvert imot: Folk som tilsynelatende tåler mye drikker ofte betydelig mer. Risikoen for langvarig skade på organene deres er da enda høyere. Og de er også mer sannsynlig å bli avhengige av alkohol.

Hva kan jeg drikke hvis jeg fortsatt må kjøre bil?

I Tyskland er en promille på 0.5 promille grensen for kondisjon til å kjøre bil. Dette kan beregnes ved hjelp av den såkalte Widmark-formelen: den tar hensyn til at menns kroppsvæske utgjør ca. 68 prosent av vekten deres og kvinners ca. 55 prosent.

Alkohol konsumert i gram, delt på kroppsvekt ganger 0.55 (kvinner) eller 0.68 (menn).

Det betyr at en mann på 80 kg har en promille på 0.44 etter 0.5 liter øl, mot 0.72 for en kvinne på 60 kg. Kroppen brytes da ned mellom 0.1 og maksimalt 0.2 promille i timen.

I tillegg kan promillegrensen settes for lavt, spesielt for uerfarne drikkere: Alkohol virker sterkere på dem og reaksjonsevnen forverres raskere!

Det er best å bare sette seg bak rattet med en promille på null!

Når blir du alkoholiker?

Alkoholavhengighet kan ikke defineres ved en viss mengde forbruk. Noen mennesker drikker jevnlig mye uten å være avhengige: Andre bruker betydelig mindre, men er allerede dypt inne i avhengigheten.

Tegn på avhengighet

Det er seks kriterier for avhengighet:

 1. Et sterkt ønske eller en slags tvang til å innta alkohol
 2. Redusert evne til å kontrollere start, slutt og mengde av alkoholforbruk
 3. Fysiske abstinenssymptomer når du avstår fra alkohol
 4. utvikling av toleranse – mer og mer må drikkes for samme effekt
 5. Progressiv forsømmelse av oppgaver og interesser for å drikke og komme seg etter rus
 6. Alkohol fortsetter å bli konsumert selv om det allerede er skadelige fysiske, psykiske eller sosiale konsekvenser.

Hvert av disse tegnene er et tydelig varselsignal. Hvis noen oppfyller tre av dem, anses de for å være alkoholiker.

Risikofylt forbruk selv uten avhengighet

Risikofylt og senere skadelig forbruk begynner lenge før avhengighet. Alkohol blir en stokk: folk drikker ikke for nytelses skyld, men for å lindre stress, frustrasjon og angst. Og du drikker i en grad som skader kropp og sjel og fører til konflikter med miljøet ditt.