Amantadine: Effekter, påføring, bivirkninger

Hvordan Amantadine virker

Influensa (influensa)

Amantadin brukes mot den såkalte "ekte influensaen", selv om det kun er effektivt mot type A-influensavirus. Amantadin er ikke effektivt mot type B influensavirus.

Influensavirus kommer inn i kroppen gjennom dråpe- eller smøreinfeksjon via slimhinnene. Der trenger de inn i cellene, mister konvolutten (også kjent som «uncoating») og formerer seg raskt ved å bruke cellens eget maskineri til å replikere genetisk materiale.

De nye virusene omhylles og frigjøres fra cellen. De kan nå infisere kroppsceller og tvinge dem til å produsere virus.

Amantadin forhindrer uncoating, noe som betyr at virusene kommer inn i cellen, men ikke kan kaste konvolutten. Dette betyr at virusreplikasjon ikke er mulig. Dette gir den smittede personens immunsystem en raskere sjanse til å bringe infeksjonen under kontroll, noe som kan forkorte den akutte fasen av sykdommen.

Parkinsons sykdom

Hvordan amantadin kan ha en positiv effekt på Parkinsons sykdom er mye mindre godt forstått enn dets effekt på influensa. Det er kjent at den aktive ingrediensen virker på flere "messenger substans nettverk" i hjernen. Dette skal lindre symptomene på sykdommen, fremfor alt skjelvinger, muskelstivhet (rigor) og manglende bevegelse (hypo/akinesi).

Samlet sett er imidlertid effektiviteten av amantadin i behandlingen av Parkinsons sykdom ikke klart bevist. Virkestoffet brukes ofte i tillegg til medikamentell behandling med L-DOPA hos avanserte Parkinsonpasienter.

Absorpsjon, nedbrytning og utskillelse

Etter inntak absorberes virkestoffet amantadin raskt i blodet via tarmen, hvor det når sitt høyeste nivå etter to til åtte timer. Etter å ha krysset blod-hjerne-barrieren, når virkestoffet hjernen via blodet.

Amantadin metaboliseres ikke i kroppen og skilles ut uendret i urinen. Utskillelseshastigheten avhenger av alder. I gjennomsnitt har halvparten av virkestoffet forlatt kroppen 15 timer etter inntak. Hos eldre pasienter utvides denne tiden til rundt 30 timer.

Når brukes amantadin?

Bruksområdene (indikasjoner) for amantadin inkluderer

 • Forebygging og behandling av viral influensa type A
 • Behandling av Parkinsons sykdom (Parkinsons sykdom)

Behandlingen av Parkinsons sykdom med amantadin er langsiktig. Virkestoffet tas i opptil tre måneder for å forhindre influensa. For akutt behandling av influensa tas det vanligvis i ti dager.

Hvordan amantadin brukes

For forebygging og behandling av influensa får voksne 200 milligram amantadin en gang om dagen eller 100 milligram to ganger om dagen. Doseringen er justert for barn og ungdom samt for eldre personer eller de med nedsatt nyrefunksjon.

Amantadin må tas gradvis for å lindre Parkinsons symptomer. Dette betyr å starte med en lav dose, som deretter økes gradvis inntil optimal effektivitet er oppnådd. Behandlingen må også avbrytes gradvis, dvs. gradvis, da de behandlede symptomene ellers plutselig kan forverres.

I akutte situasjoner, som en akinetisk krise (plutselig forverring av Parkinsons sykdom til et punkt med fullstendig immobilitet), kan amantadin også administreres intravenøst.

Hvilke bivirkninger har Amantadine?

Å ta amantadin kan også føre til bivirkninger. Bivirkninger som søvnforstyrrelser, rastløshet, urinretensjon og hudtilstanden «livedo reticularis» («marmorert hud») forekommer hos én av ti til hundre pasienter.

Psykoser kan utvikle seg, spesielt hos eldre pasienter som behandles med andre anti-Parkinson-medisiner i tillegg til amantadin.

Siden virkestoffet kan forlenge QT-intervallet i hjertet, utføres vanligvis en EKG-kontroll før behandlingsstart og med jevne mellomrom under langtidsbehandling.

Hva bør jeg huske på når jeg tar Amantadine?

Kontraindikasjoner

Amantadin må ikke tas hvis:

 • Alvorlig hjertesvikt (hjerteinsuffisiens)
 • Hjertesykdom (som grad II og III AV-blokk, myokarditt)
 • Lav puls (mindre enn 55 slag per minutt)
 • Kjent medfødt eller ervervet forlenget QT-intervall
 • Lave nivåer av kalium eller magnesium i blodet
 • Samtidig terapi med Budipin (Parkinson-medisiner)

Interaksjoner

Den aktive ingrediensen amantadin påvirker hjerterytmen på en bestemt måte – det forårsaker en såkalt QT-intervallforlengelse. I kombinasjon med andre virkestoffer som har denne bivirkningen kan dette føre til alvorlige interaksjoner i form av hjertearytmi.

Eksempler på slike legemidler er

 • Antiarytmiske midler som kinidin, prokainamid, amiodaron
 • Legemidler mot depresjon som amitryptilin, citalopram, fluoksetin
 • Antibiotika som erytromycin, klaritromycin, ciprofloksacin

Det finnes andre legemidler som forårsaker forlengelse av QT-tiden. Alle som tar Amantadine bør derfor alltid diskutere eventuelle tilleggsmedisiner med legen eller apoteket.

Dehydrerende midler (diuretika) som triamteren og hydroklortiazid (HCT) kan forstyrre utskillelsen av amantadin. Dette kan resultere i farlig høye blodnivåer av amantadin. Alkohol bør ikke inntas under behandlingen, da amantadin kan redusere alkoholtoleransen.

Aldersbegrensning

Amantadine er godkjent for behandling av barn i alderen fem år og eldre. Men på grunn av lavere kroppsvekt hos barn og den vanligvis forverrede nyrefunksjonen hos eldre pasienter, må dosen reduseres i hvert enkelt tilfelle.

Graviditet og amming

Dyrestudier har vist at amantadin kan ha en skadelig effekt på barnet under graviditet. Siden det også går over i morsmelk, bør det ikke tas av gravide eller ammende kvinner.

Hvordan få medisiner med amantadin

I Tyskland, Østerrike og Sveits er preparater som inneholder virkestoffet amantadin kun tilgjengelig på resept i alle doser.

Hvor lenge har Amantadine vært kjent?

Allerede på 1960-tallet ble det erkjent at amantadin har en forebyggende effekt mot enkelte influensavirus, hvorpå det ble godkjent for dette formålet i USA i 1966. Bare tre år senere ble det erkjent en positiv effekt på Parkinsons symptomer, hvorpå godkjenningen ble godkjent. ble utvidet.