Kroppsterapi: Metode, mål, bruksområder

Hva er kroppsbehandling?

Muskelspenninger, ryggsmerter og andre muskel- og skjelettplager er blant de vanligste årsakene til arbeidsuførhet blant fagfolk. Selv om fysisk tungt arbeid ikke er så vanlig i dag som det pleide å være, belaster vi fortsatt kroppen hver dag: en livsstil med lite trening, hyppig sittestilling og mye stress påvirker fysisk og mental helse direkte.

Det er et bredt spekter av skoler og metoder som faller inn under begrepet kroppsterapi. Disse inkluderer for eksempel qigong eller funksjonell avspenning. De siste årene har kroppsterapi blitt stadig viktigere. I mange klinikker er de allerede en integrert del av behandlingen.

Kroppspsykoterapi

Innen psykoterapi er det også kroppspsykoterapi. Her fokuseres det på det nære samspillet mellom psyke og kropp:

Kroppspsykoterapeuten kombinerer psykoterapeutiske metoder med fysiske øvelser. Med utgangspunkt i kroppsbevissthetsøvelser til pusteøvelser og psykofysiologiske stressmestringsmetoder, tilbyr kroppspsykoterapi teknikker og øvelser for et bredt spekter av problemer.

Når gjøre kroppsterapi?

Kroppsterapi kan også støtte den psykoterapeutiske prosessen for psykiske problemer. Ønsker du å bruke kroppsterapi av psykologiske årsaker, bør du være oppmerksom på opplæringen av kroppsterapeuten. Begrepet kroppsterapi er ikke beskyttet av loven. Bare medisinske eller psykologiske psykoterapeuter samt ikke-medisinske utøvere av psykoterapi har passende opplæring for å kunne behandle psykiske lidelser.

Kostnadene til kroppsbehandling dekkes ikke av helseforsikringen. Men hvis atferds- eller psykodynamiske terapeuter innlemmer kroppsterapiteknikker i psykoterapi, kan de fakturere helseforsikringsselskaper for behandlingen. Hvorvidt private forsikringsselskaper dekker kostnadene avhenger av den respektive kontrakten. Finn ut om dette på forhånd!

Hva gjør du i kroppsterapi?

Sensorimotorisk kroppsterapi ifølge Dr. Pohl (Pohltherapie®)

Den psykologiske psykoterapeuten Helga Pohl utviklet den sansemotoriske kroppsterapien. Den er egnet for pasienter med kroniske smerter, problemer med bevegelighet eller fysiske plager som ikke har noen organisk årsak (f.eks. konstante magesmerter). Depresjon og angst, utmattelsestilstander og utbrenthet er også diagnoser som Pohl Therapy® kan prøves for.

Sensorisk kroppsterapeut jobber med problemområdene med målrettede berøringer og bevegelser. Noen øvelser kan også utføres av pasienten. En typisk øvelse er for eksempel å spenne og slappe av muskler for å løsne opp og lære forskjellen mellom en sunn tilstand og spenning.

Rosen-metoden

Denne metoden kommer fra fysioterapeuten Marion Rosen. Som en helbredende kilde er berøring med hendene fokus for behandlingen her. Det er en psykospirituell tilnærming der kroppsterapeuten slipper blokkeringer i pasientens bevissthet gjennom berøringen. Spenninger i kroppen tolkes som uttrykk for undertrykte følelser.

Skan kroppsterapi

Integrativ kroppsterapi

Integrativ kroppsterapi stammer fra gestaltterapi og ble utviklet for mennesker med psykiske funksjonshemninger. Pasienter skal lære å uttrykke seg gjennom kroppen og finne en tilknytning til seg selv. For å gjøre dette bruker terapeuten fysiske øvelser som møter pasientens behov. En rastløs pasient får for eksempel rolige øvelser som gjør at han føler seg trygg.

rolfing

Funksjonell avslapning

Ved funksjonell avspenning retter terapeuten oppmerksomheten mot bestemte deler av kroppen. Ved å fokusere kan pasienten merke endringer i kroppen. Han lærer å gi slipp på pusten og slappe av i kroppen.

Qigong

Hva er risikoen ved kroppsterapi?

Å jobbe med kroppen krever at terapeuten har omfattende kunnskap og en viss erfaring. Tross alt er ikke alle øvelser egnet for alle pasienter. Feil påføring kan være for stressende eller til og med føre til skader. Spesielt eldre mennesker kan bli overbelastet av overdreven aktivitet.

Pasienter som har hatt traumatiske opplevelser kan bli minnet om dem ved å ta på kroppen. Hvis kroppsterapi utløser voldsomme følelsesmessige reaksjoner hos de berørte, kan det hende at den må avbrytes. Terapeuten jobber da først med å stabilisere pasienten i samtale.

Hva må jeg huske på etter kroppsterapi?

Vær også oppmerksom på hvordan kroppen din har det etter kroppsterapien. Hvis du kjenner smerte som ikke går over, sørg for å gi beskjed til terapeuten. Hvis du er i tvil, bør du også søke lege.

Når du gjør øvelser hjemme, vær forsiktig så du aldri tvinger bevegelser. Under kroppsterapiøvelser, prøv å jobbe med kroppen din og ikke mot den.