Gjennombruddssmerte: behandling og årsaker

Kort overblikk

 • Beskrivelse: Anfallslignende episoder med ekstrem smerte på grunn av en eksisterende sykdom forbundet med smerte (f.eks. kreft)
 • Behandling: Hurtigvirkende sterke smertestillende midler ("redningsmedisiner"); tilleggsterapi med fysioterapi, for eksempel
 • Årsaker: Ofte ukjent årsak; smertetopper kan være tegn på en forverring av den underliggende sykdommen; smerte ved slutten av dosen når maksimal dose av et smertestillende middel ikke lenger er tilstrekkelig
 • Når du skal oppsøke lege: Når smertestillende ikke lenger virker sammen med eksisterende smertebehandling
 • Diagnostikk: Sykehistorie; smertevurdering ved hjelp av skalerbare spørreskjemaer; fysisk undersøkelse

Hva er gjennombruddssmerter?

Gjennombruddssmerter er begrepet som brukes av leger for å beskrive en midlertidig ekstrem forverring (forverring) av smerte på grunn av en eksisterende sykdom, en episode med anfallslignende og ekstremt intens smerte.

Det er ofte forårsaket av en svulstsykdom. Det forekommer for eksempel hos pasienter hvis kreftrelaterte vedvarende smerte faktisk er tilstrekkelig eller tilfredsstillende kontrollert med medisiner. Men gjennombruddssmerter kan også tenkes ved andre sykdommer som er ledsaget av vedvarende smerte – for eksempel kroniske smertesyndromer som lumbalgi og andre.

Akutt, alvorlig, kortvarig

Gjennombruddssmerter oppstår i gjennomsnitt to til seks ganger om dagen. De begynner vanligvis akutt. Hos 40 til 60 prosent av de berørte pasientene nås maksimal smerteintensitet tre til fem minutter etter angrepet. Disse smertetoppene oppleves ofte som uutholdelige. I to tredjedeler av alle tilfellene varer gjennombruddssmertene i opptil en halvtime.

Spontant eller med en trigger

(Tumorrelatert) gjennombruddssmerter kan deles inn i to grupper, avhengig av om de oppstår spontant eller utløses av en hendelse:

 • Spontane (tumorrelaterte) gjennombruddssmerter oppstår uventet og uforutsigbart for den som rammes.
 • Hendelsesrelaterte (tumorrelaterte) gjennombruddssmerter oppstår i forbindelse med en spesifikk trigger. Dette kan være bevisste eller ubevisste handlinger fra pasienten (gå, spise, hoste, trang til avføring eller lignende) eller et terapeutisk tiltak (sårbehandling, posisjonering, punktering, bandasjeskift og annet).

Konsekvenser av gjennombruddssmerter

Uavhengig av hvilken type sykdom som er ansvarlig for gjennombruddssmerter, får smertene ofte alvorlige konsekvenser for pasienten og begrenser livskvaliteten sterkt. For eksempel utvikler mange kreftpasienter med gjennombruddssmerter fysiske og/eller psykiske problemer.

Hyppighet av gjennombruddssmerter

Gjennombruddssmerter ved kreft forekommer ofte. Avhengig av eksakt definisjon eller undersøkelsesmetode er mellom 19 og 95 prosent av alle tumorpasienter rammet. Hos svulstpasienter som behandles poliklinisk eller i hjemmemiljø i henhold til retningslinjene, er tallet rundt 20 prosent.

Gjennombruddssmerter forekommer hyppigere hos enkelte pasientgrupper, inkludert kreftpasienter i et avansert stadium av sykdommen, de med ryggsmerter og pasienter med dårlig allmenntilstand.

Hvordan behandles gjennombruddssmerter?

Gjennombruddssmerter behandles under hensyntagen til pasientens individuelle behov. Følgende aspekter er viktige:

 • Behandle selve årsaken til smertene på best mulig måte.
 • Unngå eller behandle faktorer som utløser smerte.
 • For å lindre vedvarende smerter gis pasientene egnet smertestillende med individuell justering av behandlingsregime og dosering («døgnbehandling»).
 • Dersom det oppstår gjennombruddssmerter, får pasienten også egnet smertestillende (on-demand medikament).
 • Ikke-medikamentelle terapimetoder kan også brukes, for eksempel akupunktur og samtaleterapi.

Medisiner mot gjennombruddssmerter

De smertestillende medikamentene som er førstevalg for gjennombruddssmerter er potente WHO-nivå III-opioider med raskt innsettende virkning og ikke-retardert, dvs. ikke tidsforsinket, effekt («hurtigstartende opioider»). De blir også referert til som "redningsmedisiner".

Preparatene som i dag er tilgjengelige mot gjennombruddssmerter inneholder blant annet virkestoffet fentanyl. De tilberedes på en slik måte at virkestoffet absorberes via munnslimhinnen eller neseslimhinnen. Dette er for eksempel sugetabletter, sublinguale tabletter (plassert under tungen) eller nesespray. Nye legemidler er de som legges i kinnet (bukkal påføring) og absorberes raskt gjennom munnslimhinnen.

Andre aktive ingredienser inkluderer morfin, oksykodon eller hydromorfin.

Snakk med legen din om hvilket smertestillende middel som er best for deg. Det anbefales at du eller dine pårørende er godt informert om nøyaktig dosering, bruk og oppbevaring av disse svært effektive preparatene.

Ideelt sett bør en lege også overvåke behandlingen. Han eller hun vil også jevnlig sjekke om bruken av smertestillende er (fortsatt) nødvendig og hensiktsmessig.

På grunn av risikoen for døsighet etter bruk av sterke smertestillende midler, er det lurt at pasienter ikke kjører de aktuelle dagene.

I noen tilfeller behandles også gjennombruddssmerter med ikke-opioide smertestillende midler (ikke-steroide antiinflammatoriske midler, metamizol og andre) og/eller visse andre smertestillende midler (som glukokortikoider).

Årsaker

Det er mange mulige direkte eller indirekte årsaker til gjennombruddssmerter. I mange tilfeller fører en akutt forverring av den underliggende sykdommen til smertetoppene – men ikke alltid. Gjennombruddssmerter er også mulig ved kroniske smertesyndromer uten at det er noen spesiell endring eller forverring av den underliggende sykdommen. Årsaken er da vanligvis ukjent, "idiopatisk" i medisinsk terminologi.

Mulige kjente utløsere av gjennombruddssmerter, spesielt ved ondartede kreftformer, er

 • En svulstsykdom i seg selv
 • sekundære sykdommer eller symptomer forårsaket av en svulstsykdom, slik som svekkelse av immunsystemet (immunsuppresjon); dette kan igjen føre til en annen sykdom, som til syvende og sist er ansvarlig for smerten. Et eksempel er en ny infeksjon med varicella zoster-viruset som er "sovende" i kroppen.
 • Svulsterapi

Når skal jeg oppsøke lege?

Snakk med legen din dersom den grunnleggende medisinen for å lindre vedvarende smerte ikke lenger er tilstrekkelig effektiv og du er episodisk plaget av alvorlige smertetopper.

Diagnostikk

Legen vil først ha en detaljert samtale med pasienten (anamnese). I tillegg til generelle aspekter ved pasientens sykehistorie er han spesielt interessert i en presis beskrivelse av gjennombruddssmertene. For eksempel er det viktig å vite

 • Når og hvor oppstår gjennombruddssmerter?
 • Hvordan utvikler det seg og hvor lenge varer det?
 • Hvor alvorlig er gjennombruddssmerten og hvordan føles den?
 • Er det faktorer som utløser gjennombruddssmerten eller gjør den verre?
 • Er det faktorer som forhindrer gjennombruddssmerten eller lindrer den hvis den allerede er tilstede?
 • Er det gjort forsøk på å lindre gjennombruddssmertene på noen måte? I så fall, hvilke behandlinger har blitt prøvd, har de virket og hvordan har de blitt tolerert?
 • Er det noen medfølgende fysiske og/eller psykiske symptomer?
 • Hvor mye påvirker gjennombruddssmertene pasientens hverdag?

Det finnes spørreskjemaer for pasienter for å avklare slike spørsmål, for eksempel German Pain Questionnaire, German Pain Diary eller DGS Practice Questionnaire for Tumor-Related Breakthrough Pain.