Brystkreft: Behandlingssuksess og prognose

Hva er sjansen for å bli frisk fra brystkreft?

Brystkreft er i utgangspunktet en sykdom som kan helbredes – men hos noen pasienter er den dødelig. Sjansene for en kur mot brystkreft varierer veldig fra person til person og avhenger av mange faktorer. For eksempel:

  • Pasientens alder: Pasienter yngre enn 35 år har større sannsynlighet for å få tilbakefall og har generelt en mindre gunstig prognose enn eldre pasienter.
  • Type brystkreft: det finnes forskjellige typer brystkreft. Noen er mer helbredelige enn andre. For eksempel har inflammatorisk brystkarsinom generelt en ugunstig prognose, mens tubulært brystkarsinom har en spesielt gunstig prognose.

Det er en rekke andre faktorer som påvirker sjansene for helbredelse. Disse inkluderer for eksempel svulstens degenerasjonsgrad og såkalte predikative faktorer.

Degenerasjonsgrad ("gradering") av svulsten

G1-svulster er de minst degenererte. De er fortsatt veldig like det opprinnelige vevet, altså godt differensiert. G1-svulstceller vokser vanligvis sakte og mindre aggressivt. Dette har vanligvis en positiv effekt på sjansene for å kurere brystkreft.

Situasjonen er ganske annerledes for alvorlig degenererte brystkarsinomer (G3-svulster): Cellene deres er dårlig differensiert, vokser vanligvis raskt og invaderer aggressivt omkringliggende vev – dette forverrer sjansene for helbredelse.

Prediktive faktorer

Hvert brystkarsinom har visse egenskaper som bestemmer veksten og varierer fra pasient til pasient. For eksempel har noen svært mange hormonreseptorer og/eller HER2-reseptorer på overflaten av cellene, mens andre ikke har det.

Hva er prognosen for brystkreft i hvert stadium?

Brystkreft er delt inn i fem ulike stadier, avhengig av hvor store svulstene er, hvordan de påvirker omkringliggende vev, og om eller i hvilken grad de har dannet dattersvulster. Skalaen går fra 0 til IV, hvor IV er det høyeste trinnet.

Sjansene for helbredelse og overlevelse varierer imidlertid sterkt og avhenger av samspillet mellom flere faktorer – ikke bare på brystkreftstadiet.

Brystkreft: lokalt tilbakefall og metastaser

Noen pasienter utvikler et lokalt residiv etter at behandlingen er fullført. Dette betyr at svulsten kommer tilbake på samme sted.