Omsorg for pårørende – tips

Søker hjelp

Folk kan bli en omsorgssak plutselig og uventet eller sakte og gradvis. I begge tilfeller må pårørende og berørte tilpasse seg en endret situasjon. Omsorg for foreldre hjemme betyr ikke bare mye organisering, det reiser også spørsmålet om den riktige måten å håndtere hverandre på.

Å ta vare på en slektning i din egen familie er hardt arbeid. Mange når raskt sine fysiske og mentale grenser. I mange tilfeller kan utbrenthet unngås dersom pårørende søker hjelp i god tid og følger noen få regler.

Omsorgspermisjon for ansatte

Arbeidsgivere med mer enn 15 ansatte har rett til inntil seks måneders omsorgspermisjon for pårørende, hvor de ikke mottar lønn, men fortsatt er trygdede. Pleiere kommer garantert tilbake til arbeidsgiveren sin. De forblir som regel dekket av omsorgsforsikringen i denne perioden. Arbeidsløshetsforsikringsretten opprettholdes. Ved behov betales bidrag til helse- og omsorgsforsikring av sykekassen inntil minsteinnskuddet.

Omsorgspermisjon og familiepermisjon kan også kombineres for en samlet periode på maksimalt 24 måneder.

Ved plutselig sykdom har familiemedlemmer rett til å ta fri i inntil 10 virkedager. I løpet av denne tiden forblir alle forsikringer på plass og det er til og med mulighet for å kreve pleiepenger.

Du kan finne ut mer om dette emnet på nettsiden til det føderale helsedepartementet.

Avklar alternativene dine

Gi familien din mange tanker om hvordan du ser for deg neste fase av livet ditt. Vær nøye med om og i hvilken grad ønsker kan oppfylles. Avklar på et tidlig tidspunkt om familieforholdet er sterkt og robust nok til å tillate omsorg i hjemmet. Ikke bare handle ut fra moralsk press og pliktfølelse, ellers vil du snart bli overveldet.

Få informasjon

Fordel arbeid

Som familieomsorgsperson er du ofte under press for å prestere. Miljøet forventer at du blir en «co-terapeut» og holder deg ansvarlig for utviklingen av tilstanden til den pleietrengende. I denne situasjonen klarer du knapt å levere et godt resultat.

Spred derfor omsorgen over mange skuldre i god tid. Dette kan ikke bare være andre familiemedlemmer, men også profesjonelle omsorgstjenester utenfra. Det er også mange frivillige hjelpere som kirkebesøkstjenester.

Gjennomfør et omsorgskurs

Delta på omsorgskurs. Her vil du tilegne deg den nødvendige kunnskapen og lære de riktige bevegelsene. Dette vil gi deg trygghet i å håndtere den pleietrengende personen. Omsorgsforsikringsselskaper, veldedige organisasjoner eller helsetjenestene til sykekassene (Medicproof eller MDK) tilbyr omsorgskurs for pårørende. Disse kursene lar også omsorgspersoner utveksle erfaringer. Her kan du få hjelp av fagfolk og berørte og lære hvordan de takler belastningene.

Avklar forventningene

Skaper plass

All omsorg påvirker også omsorgspersonens forhold til andre mennesker, spesielt deres egen familie. Noen ganger må hele familielivet tilpasses kravene til omsorg. Dette kan føre til frustrasjon for alle involverte. Prøv å finne en balanse mellom dine egne behov og behovene til den pleietrengende. Familien kan hjelpe deg her.

Ta det på alvor hvis utenforstående forteller deg at du blir stadig mer irritabel. Dette er et tegn på overbelastning. Prøv å skape plass for deg selv og din familie. Omsorgsforsikringskassene skal dekke utgifter til en avløser i maksimalt fire uker per år (avlastning). Forutsetningen er at du har pleiet pasienten i seks måneder (tidligere tolv måneder). Du er også dekket av pensjonsforsikring i denne tiden.

Benytt deg av dette tilbudet. Selv om den pleietrengende kvier seg for å bli tatt hånd om av noen andre, må du også slappe av. Frustrerte og utslitte barn er til ingen nytte for foreldre.