Mobiltelefoner på sykehuset

Forklaringen på et mobiltelefonforbud er at den elektromagnetiske strålingen kan forstyrre svært sensitivt medisinsk utstyr. I mellomtiden er det imidlertid stadig mer tvil om dette. Studier viser at en sikker avstand på én til 3.3 meter er tilstrekkelig for at enhetene skal fungere uten forstyrrelser.

Tips: Før sykehusoppholdet, finn ut hva reglene er på sykehuset ditt.