Kolin: Inntak

Til dags dato er det ingen inntaksanbefalinger (DA-CH referanseverdier) for kolininntak fra German Nutrition Society (DGE). European Food Safety Authority (EFSA) publiserte tilstrekkelige inntak av kolin i 2016, som kan betraktes som europeiske referanseverdier:
Tilstrekkelig inntak

Alder kolin
(mg / dag)
Spedbarn
7-11 måneder 160
Barn
1-3 år 140
4-6 år 170
7-10 år 250
11-14 år 340
Ungdom og voksne
15-17 år 400
18 år og eldre 400
Gravid 480
Amming 520