Kolin: Forsyningssituasjon

I studien registrerte Vennemann et al det gjennomsnittlige kolininntaket for europeere. Dette er mellom 244-373 mg / dag hos unge voksne (10-18 år), 291-468 mg / dag hos voksne i området (18-65 år) og 284-450 mg / dag hos eldre individer. Basert på resultatene av 12 europeiske studier samlet de en oversikt over totalt kolininntak hos kvinner og menn i de forskjellige landene i Europa. For Tyskland fant de en gjennomsnittlig inntaksverdi på 302 mg / dag hos unge menn (10-18 år) og 295 mg hos unge kvinner (10-18 år). En verdi for voksne og eldre personer i Tyskland er ikke tilgjengelig. EUs myndighet for mattrygghet (EFSA) tok resultatene fra Vennemann og kolleger med i beregningen for å bestemme det daglige tilstrekkelige inntaket av kolin. Dette utgjør 400 mg for menn og for kvinner.