Kobber: Forsyningssituasjon

Kobber ble ikke inkludert i National Nutrition Survey II (2008). Angående inntaket av kobber i den tyske befolkningen eksisterer det data fra ernæringsrapporten fra det tyske ernæringsselskapet (DGE) fra 2004.

Disse dataene på kobber inntaket er basert på estimater og gjenspeiler bare det gjennomsnittlige inntaket. Det er ikke mulig å komme med uttalelser om menn og kvinner med lavere inntak under middelverdien. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er underforsyning med kobber i den tyske befolkningen.

Når det gjelder forsyningssituasjonen kan det oppgis:

  • I gjennomsnitt oppnås inntaksanbefalingen for kobber i den tyske befolkningen i alle aldersgrupper av både menn og kvinner.
  • Både menn og kvinner bruker i gjennomsnitt ca. 2 mg kobber per dag.
  • Gravide og ammende mødre har ingen tilleggskrav til kobber. Følgelig oppnås inntaksanbefalingen for kobber i gjennomsnitt også av gravide og ammende.

Siden inntaksanbefalingene til DGE er basert på behovene til friske og normalvektige mennesker, kan et individuelt tilleggskrav (f.eks. På grunn av diett, stimulerende forbruk, langtidsmedisinering osv.) Være over DGEs inntaksanbefalinger.