Kobber: Symptomer på mangel

Klinisk tilsynelatende kobber mangel er relativt uvanlig. Serum kobber og dens lagringsform med coeruloplasmin et transportprotein kan synke til 30% av normale nivåer før kliniske symptomer utvikler seg. Et av de vanligste kliniske tegn på kobber mangel er anemi (anemi) og alle tilhørende symptomer på blekhet og tretthet. Denne formen for anemi svarer ikke på jern terapi, men kan korrigeres ved tilsetning av kobber. Det antas at i dette tilfellet jern transport er forstyrret på grunn av en lav konsentrasjon of coeruloplasmin. Kobbermangel kan også forstyrre funksjonen til leukocytter (hvit blod celler) og forårsake det som kalles nøytropeni. Dette fører til at berørte individer er mer utsatt for infeksjoner. Osteoporose og andre abnormiteter i beinutvikling på grunn av kobbermangel har forekommet hos spedbarn og små barn.
Mindre vanlige kjennetegn ved kobbermangel kan omfatte pigmenteringsforstyrrelser, nevrologiske symptomer og vekstforstyrrelser.