Koronavirusvaksine AstraZeneca (Vaxzevria)

Gjeldende status på søknaden: Er det nødvendig med en tredje vaksinasjon?

En kryssvaksinasjonsplan bestående av en første vaksinasjon med Vaxzevria og en andre mRNA-vaksinasjon beskytter mot et alvorlig covid 19-forløp.

Leger observerer likevel økte gjennombruddsinfeksjoner hos to ganger vaksinerte individer på grunn av omicron-varianten. Den stående vaksinasjonskommisjonen (STIKO) endret derfor nylig sine anbefalinger: den anbefaler nå en ekstra tredje vaksinasjon for å opprettholde best mulig vaksinasjonsbeskyttelse mot Omikron-varianten.

I følge STIKO er en tilleggsdose av en mRNA-vaksine (BioNTech/Pfizer, Moderna) egnet som booster. For de under 30 år bør BioNTech-vaksinen ideelt sett brukes.

Hva slags vaksine er det?

Vaxzevria-vaksinen (AZD1222) fra produsenten AstraZeneca er den første godkjente vektorvaksinen mot Covid-19-sykdommen i EU. Den trener spesifikt det menneskelige immunsystemet mot patogenet Sars-CoV-2. I kliniske studier ga Vaxzevria (AZD1222) god beskyttelse mot Covid-19.

Med vaksinasjonen går planen inn i menneskecellen. Cellen begynner deretter å produsere virusproteinet: Den presenterer det så på overflaten. Det menneskelige immunsystemet danner da spesifikt antistoffer og immunceller (T-celler, B-celler) mot piggproteinet. Denne innlærte immunresponsen kan beskytte de vaksinerte mot Covid-19-utbrudd i tilfelle infeksjon.

Vaxzevria (AZD1222) har en betinget markedsføringstillatelse fra European Medicines Agency (EMA) for det europeiske markedet. Dette betyr at godkjenningen av Vaxzevria (AZD1222) er underlagt betingelser knyttet til sikkerhet og effekt. Disse forholdene blir kontinuerlig og tett overvåket og gjennomgått av eksperter ved Paul Ehrlich Institute (PEI) og EMA.

For mer om virkningsmåten til vektorvaksiner, se vår artikkel Vektorvaksiner.

Effekt mot Covid-19

I følge RKI har AstraZeneca-vaksinen en effekt på 80 prosent. Beskyttelse mot alvorlige forløp er nær 100 prosent, spesielt hos eldre.

Full vaksinebeskyttelse med Vaxzevria (AZD1222) oppnås to uker etter den andre vaksinedosen.

I følge University of Oxford gir vaksinen Vaxzevria (AZD1222) også beskyttelse mot alvorlige forløp ved infeksjon med den britiske varianten B.1.1.7. Dette ble funnet i en studie med 499 deltakere.

Forfatterne fant at de som var vaksinert på forhånd med AZD1222-vaksinen hadde betydelig lavere nivåer av virus ved infeksjon enn kontrollgruppen.

For mer informasjon om de for tiden sirkulerende koronavirusvariantene, klikk her.

Ikke godkjent for barn og ungdom

Data om effekt hos barn og ungdom opp til 18 år er ikke tilgjengelige. Følgelig er ikke Vaxzevria-vaksine (AZD1222) lisensiert for denne aldersgruppen i EU.

Tolerabilitet og bivirkninger

AstraZenecas vaksine tolereres generelt godt. Imidlertid fortsetter eventuelle bivirkninger som oppstår å bli nøye overvåket av Paul Ehrlich Institute (PEI) og oppdateres fortløpende. Alvorlige bivirkninger forbundet med AstraZeneca-vaksinen fortsetter å være svært sjeldne.

Den stående komité for vaksinasjon (STIKO) justerte sin vaksinasjonsanbefaling 12. mai 2021 for yngre personer under 60 år: Personer som allerede har fått en første vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen bør i stedet få en mRNA-vaksine (Comirnaty, Moderna). av en andre Vaxzevria-dose (heterolog vaksinasjonsplan).

For mer informasjon om kombinert vaksineadministrasjon av AstraZeneca-vaksinen og BioNTech-vaksinen, klikk her.

Vanlige bivirkninger

Imidlertid utvikler omtrent én av ti vaksinerte moderate bivirkninger som respons på vaksinasjon. De ligner på de som vanligvis oppstår etter vaksinasjoner. Bivirkningene forsvinner vanligvis i løpet av noen timer eller dager. De inkluderer:

  • Mild til moderat smerte eller hevelse på injeksjonsstedet.
  • @ hodepine
  • Trøtthet
  • Leddsmerter
  • mild sykdomsfølelse
  • lav kroppstemperatur
  • litt feber

Alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger, for eksempel alvorlige (anafylaktiske) reaksjoner er svært sjeldne etter vaksinasjon.

Cerebral venetrombose

Passende advarsler vil umiddelbart bli inkludert i de tekniske og bruksanvisningene.

Ved å undersøke blodprøver fra berørte pasienter, identifiserte forskere ved Greifswald University Medical Center tilsynelatende en mulig årsak til de observerte bivirkningene. I følge dette aktiveres blodplater i sjeldne tilfeller av vaksinasjonen – på samme måte som prosessene involvert i sårheling. Dette kan være en mulig forklaring på de observerte hendelsene. Det er imidlertid fortsatt gode data om dette.

PEI understreker at alle som opplever økende ubehag, utvikler skarpe blødninger eller alvorlig vedvarende hodepine etter en mottatt vaksinasjon av Vaxzevria (AZD1222), bør søke øyeblikkelig legehjelp.

Kapillærlekkasyndrom

I tillegg rapporterte produsenten, AstraZeneca, nylig om svært sjeldne tilfeller av kapillærlekkasjesyndrom (CLS) som oppstod i forbindelse med Vaxzevria-vaksinasjon. En sak med dødelig utfall ble navngitt.

CLS regnes som en sjelden sykdom. Det er preget av en feilrettet inflammatorisk reaksjon og en dysfunksjon av blod og lymfekar. I det konkrete tilfellet betyr dette at så lenge CLS-episoden varer, forstyrres vasodilatasjonsmekanismene og blodårene blir permeable.

Som en direkte konsekvens faller blodtrykket til berørte individer raskt og det er en tilstrømning av væske inn i vevet. Dette resulterer i rask vektøkning med progressiv hevelse av armer og ben. Dette fører igjen til en jevn fortykning av blodet (hemokonsentrasjon), som muligens resulterer i organsvikt eller sjokk.

PEI bemerker at i sjeldne tilfeller kan systemisk CLS også være forårsaket av Covid-19-infeksjoner.

Tverrgående myelitt

I isolerte tilfeller rapporterer leger en annen svært sjelden komplikasjon observert i tidsmessig sammenheng med administrering av Vaxzevria (travers myelitt, TM).

Symptomene varierer avhengig av den berørte delen av ryggmargen. De spenner fra sensoriske forstyrrelser, tretthet, feil i mage-tarmkanalen, bevegelsesavvik til lammelser.

Selv om de dokumenterte rapportene er sporadiske isolerte tilfeller, ser den europeiske helsemyndigheten i det minste en mulig sammenheng mellom Vaxzevria-vaksinasjon og TM. Imidlertid er forekomsten av denne komplikasjonen ukjent.

I denne sammenhengen understreker EMA at til tross for disse individuelle saksrapportene, forblir risiko-nytte-forholdet for Vaxzevria klart positivt.

Tolereres selv hos allergiske pasienter

Etter dagens kunnskap er vaksinen også egnet for allergikere. Allergikere bør imidlertid informere sin vaksinerende lege om kjente allergier før vaksinasjon. Ved en allergisk reaksjon kan legen da raskt iverksette mottiltak.

I tillegg bør du forbli i praksis eller vaksinasjonssenter i minst 15 minutter etter vaksinasjonen for medisinsk overvåking.

Vaksinasjon under graviditet

Denne vurderingen er imidlertid basert på forstudier i dyremodeller. Pålitelige data om effekter og bivirkninger under graviditet er ennå ikke tilgjengelig for Vaxzevria (AZD1222).

Beslutningen om hvorvidt vaksinasjon er tilrådelig ved graviditet bør avklares i nært samråd med din behandlende lege. Han kan best vurdere nytten og risikoen for deg.

Vaksinasjon ved sykdom

I følge EMA kan du vaksineres ved milde forkjølelsessymptomer. Men ved en mer alvorlig sykdom bør du utsette en kommende vaksinasjon.

Vaksinasjon og antikoagulantia

Personer som tar antikoagulantia som forebyggende tiltak bør gjøre legen oppmerksom på dette på forhånd. De generelle forholdsreglene gjelder da: Vaksinen må gis spesielt forsiktig ved antikoagulasjonsbehandling.

Vaksinasjon med immunsvikt

Lagring og holdbarhet

I motsetning til de allerede testede vaksinene Comirnaty fra produsenten BioNTech/Pfizer og Vakzin fra Moderna, kan Vaxzevria (AZD1222) oppbevares i kjøleskap over lengre tid.

Maksimal lagringstid spesifisert av produsenten i uåpnet tilstand er omtrent seks måneder. Vaxzevria (AZD1222) leveres i blikkbeholdere med 8 eller 10 vaksinedoser hver.