Delirium: Medikamentell terapi

Terapimål

 • Lindring av symptomer
 • Så langt tilgjengelig:
  • Balansere elektrolytt og Vann balansere.
  • Korrigering av en metabolsk lidelse
  • Behandling av en infeksjon
 • Forebygging av sosiale restriksjoner

Anbefalinger for terapi

Ytterligere merknader

 • En multisenter dobbeltblind studie fra Nederland viste at profylaktisk administrasjon av haloperidol forhindret ikke utvikling av delirium hos intensivpasienter.
 • * I en randomisert studie av mekanisk ventilerte pasienter som utviklet delirium (89% hypoaktivt delirium; 11% hyperaktivt delirium), fikk pasienter intravenøs behandling med haloperidol, ziprasidoneller placebo. Ingen signifikante forskjeller ble sett for verken det primære sluttpunktet (antall dager pasienter var uten delirium eller koma i løpet av 2-ukers observasjonsperiode) eller det sekundære sluttpunktet (overlevelse på 30 og 60 dager / tid til mekanisk opphør ventilasjon og tid til henholdsvis ICU / sykehusutskrivning).
 • Forekomsten av delirium hos eldre pasienter etter hjerteomløp kirurgi (CABG) kunne reduseres betydelig i en randomisert placebo-kontrollert prøve ved å tilsette postoperativ acetaminophen iv-via en reduksjon på opioider (10% mot 28%).