Desloratadin: Effekt, bruksområder, bivirkninger

Hvordan desloratadin virker

Desloratadin undertrykker effekten av histamin (dvs. det er et antihistamin). Det tilhører gruppen av såkalte andregenerasjons antihistaminer.

Histamin er et vevshormon som ikke bare medierer mange fysiologiske prosesser i kroppen, men også allergiske reaksjoner. Effektene som utløses av hormonet avhenger av hvilke av dets fire bindingssteder (reseptortypene H1 til H4) på ​​overflaten av cellene det binder seg til.

Allergiske reaksjoner i hud og luftveier (som innsnevring av luftveiene og kløe) formidles ved binding av histamin til H1-reseptorene. Disse er derfor målet for desloratadin: som en såkalt H1-reseptorantagonist blokkerer den aktive ingrediensen H1-reseptorene og forhindrer dermed de allergiske reaksjonene som utløses av histamin.

I motsetning til førstegenerasjons antihistaminer når andregenerasjons antihistaminer ikke eller knapt nok til sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). De har derfor liten beroligende effekt (dempende, døsighetsfremkallende).

Et annet 2. generasjons antihistamin er loratadin. Når det metaboliseres i kroppen, produseres også desloratadin.

Absorpsjon, nedbrytning og utskillelse

Virkestoffet metaboliseres i leveren og skilles ut i urinen. Denne elimineringen skjer ganske sakte. Det tar rundt 27 timer før halvparten av det aktive stoffet forlater kroppen (halveringstid).

Når brukes desloratadin?

Desloratadin brukes til

  • allergisk rhinitt (allergisk rhinitt, f.eks. høysnue)
  • elveblest (urticaria)

Hvordan desloratadin brukes

Antihistamin er vanligvis foreskrevet som en tablett. En løsning er også tilgjengelig for barn.

Voksne og barn fra tolv år tar vanligvis fem milligram desloratadin per dag. Barn mellom ett og fem år får 1.25 milligram eller 2.5 milliliter per dag. For barn mellom seks og elleve år anbefales en dose på 2.5 milligram eller fem milliliter.

Hva er bivirkningene av desloratadin?

Desloratadin tolereres normalt meget godt. Antihistaminet forårsaker sjelden tretthet, munntørrhet eller hodepine.

Spedbarn mellom seks og 23 måneder utvikler diaré, feber og søvnløshet i sjeldne tilfeller.

Hva bør vurderes ved bruk av desloratadin?

Kontraindikasjoner

Pasienter som er allergiske mot virkestoffet eller relatert loratadin må ikke ta desloratadin.

Interaksjoner

Ingen interaksjoner med andre legemidler er kjent til dags dato.

Aldersbegrensning

Desloratadin er godkjent som mikstur fra fylte ett år.

Graviditet og amming

Erfaring med bruk under graviditet og amming er nesten utelukkende begrenset til loratadin. Siden desloratadin er det aktive stoffet i loratadin, kan det vurderes på samme måte. Bruk under graviditet og amming er derfor mulig.

Hvordan få medisiner med desloratadin

Desloratadine er tilgjengelig reseptfritt på apotek i Tyskland, Østerrike og Sveits.