Forstyrrelser av bevissthet: Søvnighet, Sopor og koma

Forstyrrelser av bevissthet (synonymer: Døsighet; Bevisstløshet; Bevissthet overskyet; Coma; Coma cardiale; Koma cerebrale; Koma hypercapnicum; Coma prolonge; Irritabelt syndrom av mesodiencephalon; Koma; Koma-lignende lidelse; Comatose tilstand; Precoma; Døsighet; Søvnighet; Sopor; Stupor; Cerebral koma; ICD-10 R40.-: Somnolence, Sopor and Coma) refererer til endringer i vanlig hverdag eller normal bevissthet.

Man kan skille kvantitativ fra kvalitative bevissthetsforstyrrelser.

Det skilles mellom tre former for kvantitativ bevissthetsforstyrrelse:

  • Søvnighet (ICD-10 R40.0) - refererer til døsighet med unormal søvnighet; den karakteriserer den mildeste form for reduksjon i bevissthet. I noen tekster blir døsighet med bremset tenking / handling sett på som en egen bevissthetsforstyrrelse.
  • Sopor (precoma; ICD-10 R40.1) - refererer til alvorlig bevissthet.
  • Coma (ICD-10 R40.2) - betegner alvorlig dyp bevisstløshet preget av fravær av respons på å svare.

Koma av ukjent etiologi (CUE) er når det er en reduksjon i årvåkenhet (dyp søvnighet, sopor eller koma) som ikke primært skyldes traumer eller hjerteårsak. En reduksjon i årvåkenhet (fra Latin vigilantia = "årvåkenhet", synonym: kvantitativt bevissthetsforstyrrelse) er preget av nedsatt årvåkenhet.

I kvantitative bevissthetsforstyrrelser kan man skille et redusert bevissthetsnivå (søvnighet, sopor, koma) fra et økt bevissthetsnivå (bevissthetens lysstyrke).

Kvalitative bevissthetsforstyrrelser inkluderer vrangforestillinger, hallusinasjoner, innsnevring av bevissthet. Normale mentale prosesser forstyrres.

Bevissthetsforstyrrelsen er et symptom som kan ha mange forskjellige fysiske (kroppslige) eller psykologiske årsaker.

Bevissthetsforstyrrelser kan være et symptom på mange sykdommer (se under “Differensialdiagnoser”).

Forekomsten (sykdomsfrekvens) av kvantitativ bevissthetsforstyrrelse er 5% til 9% hos pasienter ved akuttmottak; opptil 2% av alle pasienter er i koma ved ankomst, med bevart kardiovaskulær funksjon.

Kurs og prognose: Kurs og prognose avhenger av det underliggende tilstand.Coma er assosiert med en høy gjennomsnittlig dødelighet, høyere enn for polytraume, hjerteinfarkt (hjerte angrep), eller apopleksi (hjerneslag) (25-50% i ulike studier. I medisin, polytraume refererer til flere skader i forskjellige kroppsregioner påført samtidig, med minst en skade eller kombinasjonen av flere skader som er livstruende (definisjon: Harald Tscherne).

Merk: Mer enn 30% av pasientene har flere tilstander som forklarer tap av bevissthet.