Øvelser mot nakkespenninger på kontoret 5

“Startposisjon: BWS - Mobilisering” Støt deg på kanten av bordet med begge albuene. Du kan sitte eller stå bøyd. Gjør nå en bøyd rygg.

"Endelig posisjon: BWS - Mobilisering" La nå ryggraden synke fra pukkelrygg. Gjenta øvelsen 5 ganger. Fortsett med neste øvelse