Trener tennisalbue

Hvis muskler og sener blir misbrukt gjentatte ganger og overbelastet over en lengre periode, da kan små skader gi en stor irritasjon, som til slutt kan føre til tennis albue. Pasienter med et slikt problem beskriver ofte problemer ved gressklipping, vårrengjøring eller etter lange perioder med skruing eller arbeid. I tillegg tennis spillere, andre idrettsutøvere og yrkesgrupper, som musikere, blir også påvirket av Tennis albue. Målet med fysioterapi er å lindre betennelse og irritasjon hos de berørte sener og muskler og for å forbedre motstandskraften. Illustrasjon av tennisalbue: under - høyre underarm, muskler på ekstensorsiden (dorsal side)

 1. Egerskaft - Corpus radii
 2. Ellenschaft - Corpus ulnae
 3. Overarmaksel - Corpus humeri
 4. Lang snakket-siden hånd extensor -M. extensor carpi radialis longus
 5. Kort snakket-siden hånd extensor -M. extensor carpi radialis brevis
 6. Lang tommelfinger -M. abductor pollicis longus
 7. Kort tommelfingerforlengelse -M. extensor pollicis brevis
 8. Lang tommel extensor -M. extensor pollicis longus
 9. Albue - Olecranon
 10. Knotete muskler - M. anconeus
 11. Olecranon hånd extensor -M. extensor carpi ulnaris
 12. Finger forlenger - M. extensor digitorum
 13. Lille finger ekstensorer - M. extensor digiti minimi
 14. Beholdende leddbånd av extensor sener - Retinaculum musculorum extensorum

Øvelser

Tren med vannflaske eller hantel Hånden, med baksiden av hånden vendt nedover, på den berørte armen (tennis albue) holder en manual. Dette beveges sakte opp og ned. På denne måten trent musklene på en overvinnende (konsentrisk) og gir (eksentrisk) måte.

De sener blir trent uten å bli overbelastet av slakkende trening. Tren med håndkle Ta et håndkle skulderbredt med hendene til høyre og venstre og før det foran kroppen i skulderhøyde. Bøy armene litt i albueleddet.

Ytterligere øvelser finner du under: Øvelser for albuesmerter

 1. Bøy håndleddene så mye som mulig mot kroppen din (som når du akselererer på en motorsykkel)
 2. Hånden på siden påvirkes ikke (Tennis albue) vrir håndkleet så langt frem som mulig. Håndleddet på den berørte siden forblir stående
 3. Håndledd på den berørte siden (Tennis albue) følger den andre hånden sakte fremover i en periode på 3 sekunder. Musklene skal sakte senke bevegelsen.
 4. I denne stillingen skal begge håndleddene være parallelle med hverandre igjen.

  Fra denne endeposisjonen blir startposisjonen gjenopptatt og startet på nytt. Ca. 15 repetisjoner av dette utføres.