Fibrinogen: Hva laboratorieverdien betyr

Hva er fibrinogen?

Fibrinogen er et protein som spiller en viktig rolle i blodpropp og er også kjent som faktor I. Det er forløperen til fibrin. Det er forløperen til fibrin, som dekker blodplatepluggen – som dannes på stedet for en vaskulær skade – som et nett. Fibrinogen er også et av de såkalte akuttfaseproteinene. Dette er ulike laboratorieverdier som stiger ved visse sykdommer.

Når bestemmes fibrinogen?

Legen bestemmer fibrinogenet, for eksempel hvis det er mistanke om en medfødt eller ervervet fibrinogenmangel. Sistnevnte kan skyldes leverskader, for eksempel. Andre viktige indikasjoner for å kontrollere fibrinogennivået er:

 • overvåking av fibrinolytisk behandling for å løse opp en blodpropp (med streptokinase eller urokinase)
 • overvåking av en substitusjonsterapi med fibrinogen
 • mistanke om patologisk overdreven aktivering av blodkoagulasjon (konsumkoagulopati)

Fibrinogen: Normale verdier

Fibrinogenstandardverdien i blodet er aldersavhengig. Følgende normalområder (referanseområder) gjelder for barn, ungdom og voksne:

Alder

Fibrinogen normalverdi

til 4 dager

167 – 399 mg/dL

5 til 30 dager

162 – 462 mg/dL

31 dager til 3 måneder

162 – 378 mg/dL

4 til 6 måneder

150 – 379 mg/dL

7 til 12 måneder

150 – 387 mg/dL

13 måneder til 5 år

170 – 405 mg/dL

fra 6 år

180 – 350 mg/dL

OBS: Grenseverdiene er metode- og laboratorieavhengige. I enkelttilfeller gjelder referanseområdene angitt på laboratoriefunnene.

Når reduseres fibrinogen?

Noen sykdommer hindrer produksjonen av fibrinogen. Disse inkluderer for eksempel alvorlige leversykdommer som skrumplever eller akutt hepatitt. Andre situasjoner som fører til reduserte målinger er:

 • sent stadium av en konsumptiv koagulopati (unormal aktivering av blodpropp, også kalt disseminert intravaskulær koagulasjon)
 • alvorlig blodtap
 • Tar visse medisiner (for eksempel asparaginase ved behandling av akutt lymfatisk leukemi).

Nyfødte har også lavere fibrinogennivåer enn voksne. Dette er imidlertid ganske normalt i denne alderen og er ikke en indikasjon på sykdom.

Når er fibrinogen forhøyet?

Fibrinogen er et såkalt akuttfaseprotein. Dette betyr at det øker når kroppen har en systemisk reaksjon på visse situasjoner. Andre akuttfaseproteiner inkluderer C-reaktivt protein (CRP) og ferritin. Sykdommer som fører til en økning i akuttfaseproteiner er:

 • Betennelser (f.eks. revmatisme, Crohns sykdom)
 • Tumorer (neoplasmer)
 • Burns
 • Traumer (f.eks. kirurgi)
 • Diabetes mellitus og resulterende metabolske avsporinger
 • Uremi på grunn av nyresvikt (uremi er en forgiftning av blodet med stoffer som egentlig skal skilles ut gjennom urinen – kort sagt: urinforgiftning)

Hva skal jeg gjøre hvis fibrinogen er endret?

Hvis fibrinogen er for lavt, øker risikoen for blødning. Disse kan være vanskelige å kontrollere. Derfor, hvis et redusert fibrinogennivå merkes, spesielt før en planlagt operasjon, må legen fastslå årsaken før operasjonen og utelukke en fibrinogenmangelforstyrrelse.

Kroniske sykdommer med forhøyet fibrinogen må kontrolleres optimalt. For eksempel er riktig dosering av medikamenter ved diabetes eller bruk av dialyse ved nyresvikt av stor betydning. Hvis fibrinogen er permanent forhøyet, øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og hjerneslag.