Formoterol: Effekter, bruksområder, bivirkninger

Hvordan formoterol virker

Den aktive ingrediensen formoterol etterligner effekten av "stresshormonene" adrenalin og noradrenalin i kroppen. Disse frigjøres av kroppen i stressende situasjoner eller når kroppen skal yte (som under idrett) og sørge for at nødvendige organer tilføres oksygen og næringsstoffer på best mulig måte: Hjertet slår raskere, blodtrykket stiger, bronkialrørene i lungene utvider seg, og musklene får bedre blodtilførsel. Samtidig bremses energikrevende prosesser som fordøyelsen.

Siden virkestoffet formoterol absorberes ved innånding, virker det hovedsakelig i lungene, hvor det utvider bronkiene, noe som skal sikre bedre gassutveksling. Dette er spesielt viktig når bronkiene er permanent innsnevret eller utsatt for innsnevring på grunn av inflammatoriske eller generelle patologiske prosesser (som ved KOLS og astma).

Absorpsjon, nedbrytning og utskillelse av formoterol

Formoterol brytes i stor grad ned i leveren og skilles deretter ut via nyrene. En liten andel (mindre enn ti prosent) skilles ut uendret. Ved høye blodnivåer er utskillelsen ganske rask – halvparten av det aktive stoffet elimineres innen to til tre timer. Ved lave blodnivåer går det langsommere: det tar opptil 14 timer før halvparten av det aktive stoffet forlater kroppen igjen.

Når brukes formoterol?

Den aktive ingrediensen formoterol brukes til:

  • Behandling av moderat til alvorlig astma (i kombinasjon med et "kortison" - dvs. et glukokortikoid)
  • @ behandling av kronisk bronkitt

Formoterol brukes hovedsakelig til langsiktig forebyggende behandling – enten kontinuerlig, som ved kronisk sykdom, eller i faser, som ved sesongmessig allergirelatert astma. Siden stoffet er effektivt i omtrent tolv timer, brukes det vanligvis to ganger om dagen.

Hvordan formoterol brukes

Formoterol brukes ved inhalasjon, da dette oppnår den høyeste konsentrasjonen av virkestoffet i lungene. Den brukes som en komprimert gassinhalator (den klassiske astmasprayen) eller i form av kapsler med pulver for inhalering (med egnet inhalator). Kapslene settes inn i inhalatoren individuelt og prikkes. Pulveret transporteres deretter inn i lungene ved hjelp av luftsuget under innånding.

En enkeltdose (spraypust eller kapsel for inhalering) inneholder fire og et halvt til tolv mikrogram formoterol og brukes to ganger daglig. I alvorlige tilfeller kan dosen dobles, noe som tilsvarer en maksimal daglig dose på 48 mikrogram formoterol.

Hva er bivirkningene av formoterol?

Bivirkninger forbundet med formoterolbehandling øker vanligvis i begynnelsen av behandlingen og forbedres deretter gradvis. Hvis symptomene vedvarer, bør det kontrolleres om inhalasjonen er riktig utført.

En av ti til hundre personer som behandles opplever formoterol-bivirkninger som hodepine, skjelving, hjertebank og kortpustethet.

Dersom preparatet i tillegg inneholder et glukokortikoid (i daglig tale «kortison»), som vanlig ved astmabehandling, må noe spises eller drikkes etter inhalasjon for å skylle munnhulen – ellers kan det oppstå soppinfeksjoner i munnhulen.

Hva bør tas i betraktning når du bruker formoterol?

Hvis andre sympatomimetika ("stimulerende" midler som efedrin) tas under behandling med formoterol, kan dette øke bivirkningene.

Når formoterol tas samtidig med vanndrivende midler (diuretika som hydroklortiazid/HCT, furosemid), steroider og xantiner (for eksempel koffein, teofyllin), kan lave kaliumnivåer i blodet (hypokalemi) oppstå.

Effekten av formoterol kan svekkes eller avbrytes når det kombineres med betablokkere (midler som senker hjertefrekvensen og dermed blodtrykket), inkludert i form av øyedråper (for behandling av glaukom).

Formoterol bør ikke brukes under graviditet og amming hvis det kan unngås. Men i hastende tilfeller hvor fordelene og risikoene er nøye veid av en lege, kan den brukes.

Behandling med formoterol er godkjent hos barn og ungdom seks år og eldre.

Hvordan få tak i legemidler som inneholder formoterol

Preparater som inneholder virkestoffet formoterol er kun tilgjengelig på apotek og på resept.

Hvor lenge har formoterol vært kjent?

Allerede i 1903 oppdaget forskerne Bullowa og Kaplan at adrenalin utvider bronkiene og hjelper mot akutte astmaanfall. Senere ble det forsøkt å optimalisere den korte virkningsvarigheten og de mange bivirkningene av adrenalin ved å gjøre endringer i dens kjemiske struktur. I 1977 ble formoterol produsert for første gang, men dets fulle potensial ble ikke oppdaget før i 1986. I 1997 ble formoterol lansert på det tyske markedet.