Gestaltterapi: Metode, gjennomføring, mål

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en form for psykoterapi og hører her til gruppen såkalte humanistiske terapier. I følge den humanistiske tilnærmingen har enhver person evnen til å utvikle seg. Terapeuten ser på pasienten som et selvbestemt vesen. I gestaltterapi lærer han å aktivere de nødvendige kreftene slik at han kan takle problemene på egen hånd.

De tyske psykoanalytikerne Fritz og Lore Perls grunnla sammen med Paul Goodman gestaltterapi. På grunn av sine psykoanalytiske røtter, inkorporerer gestaltterapi noen tilnærminger fra psykoanalyse. For eksempel, som psykoanalytikere, antar gestaltterapeuter at det er dypere ubevisste konflikter. Tilnærmingen til å håndtere slike konflikter er imidlertid ganske annerledes i gestaltterapi enn i psykoanalyse:

Begrepet "Gestalt

Begrepet "Gestalt" kommer fra gestaltpsykologi, som oppsto på begynnelsen av 20-tallet. Bak den ligger ideen om at en gestalt ikke bare er summen av dens individuelle deler.

For eksempel, når vi ser en trekant, setter vi ikke tre slag sammen i tankene våre, men oppfatter trekanten som en helhet. På samme måte, når vi hører et musikkstykke, hører vi ikke de enkelte tonene, men en melodi. På analog måte ser gestaltpsykologer også mennesker som komplekse helheter som blant annet er formet av kultur og sosiale kontakter. De ser på psyken og kroppen ikke som atskilt, men som en enhet.

Når tar man gestaltterapi?

Gestaltterapi kan hjelpe i håndteringen av psykiske problemer, men også med faglige problemer. Når det gjelder familierelaterte problemstillinger, involverer terapeuten i noen tilfeller også partneren eller familiemedlemmer i terapien.

For gestaltterapi bør pasienten være klar til å samarbeide aktivt. Gestaltterapeuten ber nemlig pasienten om å leve livet sitt på en selvbestemt måte og ta ansvar for sine tanker og handlinger.

Gestaltterapi kan foregå i en individuell setting så vel som i en gruppe. En terapiøkt kan vare mellom 50 og 100 minutter. Hvor mange økter totalt som er passende eller nødvendige avgjøres av terapeuten fra sak til sak.

Hva gjør man i en gestaltterapiøkt?

Målet med gestaltterapi er at pasienten skal få mer kontroll over livet sitt og utvikle sitt fulle potensial. For å gjøre dette ser ikke terapeuten på pasientens tidligere hendelser eller fremtidige bekymringer. Fokuset forblir alltid i den nåværende situasjonen. Dette er fordi endring bare kan skje i nåtiden.

Den sentrale teknikken i gestaltterapi er dialogen mellom terapeut og pasient. I dialogen med terapeuten trener pasienten oppfatningen av hvordan han selv oppfører seg, hvordan han oppfatter ting og hva han føler.

Terapeuten konfronterer pasienten med mulige motsetninger i hans atferd som fører til konflikter. Likeledes oppfordrer han pasienten til å stille spørsmål ved sitt tidligere verdensbilde. Pasienten bør dermed få en ny bevissthet om sin situasjon. Denne endrede oppfatningen gjør at pasienten kan få nye erfaringer og prøve ut ny atferd.

Under terapi opptrer terapeuten alltid på en anerkjennende og empatisk måte overfor pasienten, men han utfordrer ham også til å utvikle seg videre.

Gestaltterapi: metoder

I gestaltterapi bruker terapeuten kreative metoder. Rollespill spiller for eksempel en viktig rolle i denne formen for terapi:

Gjennom slike rollespill kan innholdet i eksisterende problemer bli tydeligere for pasienten og han kan prøve ut andre måter å kommunisere på.

Terapeuten oppdager også mulige problemer gjennom pasientens kroppsspråk. For eksempel spør han ham hvorfor han fikler med bena eller krysser armene om bestemte emner. Terapeuten tolker imidlertid ikke pasientens atferd. Bare pasienten selv vet meningen med sine handlinger. Gestaltterapeuten veileder bare pasienten til å få en dypere forståelse av seg selv. Han kan også be pasienten om å eksperimentere med nye kroppsbevegelser.

Hva er risikoen ved gestaltterapi?

I gestaltterapi forventes pasienten å ta fullt ansvar for sitt liv. Noen pasienter føler seg overveldet av dette. Pasienter som er i en alvorlig depresjon, er for eksempel fysisk og psykisk ute av stand til å bli aktive.

Hvorvidt en terapi er vellykket avhenger i stor grad av forholdet mellom terapeut og pasient. I gestaltterapi utfordrer terapeuten hele tiden sin pasient ved å peke på motsetninger. Noen gestaltterapeuter bruker en sterkt konfronterende stil i samtale. Ikke alle pasienter kan håndtere dette. Derfor er det viktig å finne den rette behandleren og ved tvil bytte til en annen.

Hva må jeg huske på etter en gestaltterapi?

Etter de individuelle gestaltterapiøktene bør du gi deg selv litt tid til å restituere deg – øktene kan tross alt være svært krevende, både fysisk og følelsesmessig. En av grunnene til dette er det høye nivået av personlig ansvar i terapien. Ikke delta i noen anstrengende aktiviteter umiddelbart etter en terapiøkt.

Mot slutten av gestaltterapien øker terapeuten ofte avstanden mellom øktene. Dette gjør at du sakte kan venne deg til å klare deg uten terapeuten i fremtiden. Hvis du ennå ikke føler deg klar til å fortsette uten hjelp, bør du snakke med terapeuten din om det. Ved behov kan han eller hun forlenge gestaltterapien.