Healthcare Proxy (Advance Healthcare Directive): Data og fakta

Bestem deg på forhånd

Hvis du har pålitelige personer ved din side, kan du på forhånd spesifisere i en helsetjenestefullmektig (Sveits: Vorsorgeauftrag) hvem som kan og bør senere handle på dine vegne – for eksempel hvis du ikke lenger kan ta avgjørelser for deg selv på grunn av en sykdom eller ulykke. Forutsetningen er selvsagt at vedkommende betrodde også er villig til å akseptere fullmakten.

Fullmaktens gyldighet

Hver fullmektig for helsevesenet bør utstedes skriftlig. De spesifiserer hvilke områder fullmakten er gyldig. Den kan dekke alle livets områder (generell fullmakt) – den autoriserte har da full beslutningsmakt i alle situasjoner i livet. Motstykket til dette vil være en spesiell fullmakt (individuell fullmakt), som kun regulerer visse ansvarsområder, for eksempel:

 • Forvaltning av eiendeler
 • Avhending av fast eiendom
 • Representasjon i pensjons-, forsørgelses- og skattesaker.
 • Helsesaker (f.eks. samtykke til operasjoner) –> helsefullmakt (se nedenfor)
 • Vedtak om tiltak som innebærer frihetsberøvelse (f.eks. montering av sengehest eller belter kun med rettens samtykke)
 • Fastsettelse av bosted, herunder plassering på sykehjem
 • Inspeksjon av journal og kontakt med behandlende leger
 • Personlig pleie (personlige forhold), f.eks. overnatting, behandling, pleie. Dersom det også eksisterer livstestamente, bør det i forhåndsdirektivet bemerkes at dette går foran forhåndsdirektivet.
 • Kapitalforvaltning (økonomiske forhold)
 • Juridiske transaksjoner (juridiske forhold)

Særsak om helsevesenets fullmakt

Merk: En helsefullmakt er ikke identisk med et livstestamente.

Opprette og deponere en fullmakt

Dersom du ikke uttrykkelig spesifiserer et tidspunkt fullmakten skal tre i kraft fra, er den gyldig fra det tidspunktet den er underskrevet. Oppbevar dokumentet på et trygt sted som også er kjent for alle autoriserte representanter. Dette kan være i en bank, en advokat eller en notarius.

* Federal Chamber of Notaries (kammer under offentlig lov), Central Register of Provisions, e-post: [e-postbeskyttet], Internett: www.vorsorgeregister.de Telefon: 0800 – 35 50 500 (gratis)

I Østerrike er en helsetjenestefullmakt ikke effektiv så snart den er signert. Det krever snarere et ytterligere skritt, nemlig i det øyeblikket fullmaktsgiveren mister beslutningsevnen for de forhold som er spesifisert i fullmakten (bevist av legeerklæring). Fullmakten må da registreres i det østerrikske sentralregisteret for representanter (ÖZV). Da er det effektivt.

Det er best å oppbevare det opprinnelige forhåndsdirektivet på et sted som er lett å finne. I noen kantoner kan du også deponere det hos barne- og voksenvernmyndigheten (KESB) mot et gebyr. En kopi kan gis til den autoriserte representant – med informasjon om hvor originalen oppbevares.

Forhåndsdirektivet blir gyldig så snart det er kontrollert og validert av KESB. Den autoriserte representanten mottar deretter et tilsvarende dokument.

En sak for en eller flere

Det er fornuftig for deg å gi fullmakt til en noe yngre person som mest sannsynlig vil være robust i årene som kommer og som har et visst organisasjonstalent. Din livspartner kan nyte din største tillit, men han eller hun kan bli ute av stand til å ta avgjørelser tidligere enn deg på grunn av en plutselig sykdom.

Nedlastinger:

 • Health Care Proxy (Tyskland)
 • Health Care Proxy (Østerrike)
 • Health Care Proxy (Sveits)