Hepatisk encefalopati: symptomer og terapi

Kort overblikk

 • Årsak: Alvorlig dysfunksjon i leveren; vanligvis utløst av kronisk leversykdom som skrumplever
 • Symptomer: Nevropsykiatriske lidelser av varierende alvorlighetsgrad avhengig av graden; redusert kognitiv ytelse og konsentrasjonsproblemer, forvirring, upassende oppførsel, håndskjelvinger, sløret tale, døsighet, desorientering; i verste fall koma
 • Sykdomsforløp og prognose: Avhenger av sykdomsgraden (pre-stadium og grad 1-4); jo høyere karakter, jo dårligere prognose; gjentakelse mulig etter behandling hvis årsaken ikke er behandlet
 • Behandling: Hovedsakelig eliminering av utløsende faktorer, f.eks. seponering av visse medisiner som dehydrerende midler eller innsnevring av en eksisterende leverstent

Hva er hepatisk encefalopati?

Hepatisk encefalopati (HE) er en vanlig og alvorlig komplikasjon av kronisk leversykdom og akutt leversvikt. Symptomene er forårsaket av forstyrrelser i hjernen og spenner fra lette konsentrasjonsproblemer, forvirring og sløret tale til bevisstløshet, såkalt leverkoma.

Hvordan utvikler hepatisk encefalopati?

Økende konsentrasjoner av skadelige stoffer i blodet

Hvis leveren ikke lenger er i stand til å bryte ned giftstoffer til ufarlige komponenter, øker konsentrasjonen av skadelige stoffer i blodet. Dette har alvorlige effekter på hele kroppen, spesielt på sentralnervesystemet (CNS), spesielt hjernecellene. Ulike stoffer er involvert – fremfor alt ammoniakk, et nedbrytningsprodukt av ulike aminosyrer (byggesteiner av proteiner).

Normalt behandler leveren ammoniakk til ugiftig urea, som skilles ut. Hvis denne mekanismen forstyrres, kommer mer og mer ammoniakk inn i hjernen og får visse hjerneceller – de såkalte astrocyttene – til å svelle. Det intrakranielle trykket stiger. Til syvende og sist fører leversvikt til en opphopning av væske i hjernen (hjerneødem).

Hepatisk encefalopati: triggere

Akutt leversvikt som følge av en virusinfeksjon eller forgiftning er en mulig utløser for akutt leverencefalopati. I dette tilfellet er leverfunksjonen svekket i løpet av få dager.

I de fleste tilfeller er årsaken imidlertid en kronisk leversykdom som plutselig legges til andre faktorer. I slike tilfeller utvikler den seg ikke plutselig, men sakte og snikende. Faktorene inkluderer

 • Blødning i mage-tarmkanalen
 • Proteinrik mat
 • Diaré, oppkast eller avføringsmidler
 • Visse medisiner (f.eks. beroligende midler)

Noen ganger behandler leger levercirrhose med en såkalt portosystemisk shunt, en kunstig forbindelse i karsystemet som sørger for at blodet fra tarm, mage og milt ikke lenger samles og føres gjennom den skadede leveren. Dette er noen ganger nyttig før en levertransplantasjon. Imidlertid er en mulig bivirkning av denne prosedyren hepatisk encefalopati, da blodet ikke lenger filtreres.

Hva er symptomene?

De hovne cellene i hjernen endrer konsentrasjonen av ulike budbringerstoffer. Dette svekker kommunikasjonen mellom nervecellene. Som et resultat forårsaker hepatisk encefalopati forskjellige nevrologiske symptomer, som er delt inn i fire stadier og et foreløpig stadium avhengig av alvorlighetsgraden.

Nevropsykologiske og nevrofysiologiske tester samt avbildningsprosedyrer som magnetisk resonanstomografi brukes for diagnose basert på de nevropsykologiske symptomene.

Pre-stadium (minimal hepatisk encefalopati)

 • Konsentrasjon
 • Korttidshukommelse
 • Visuell-romlig oppfatning
 • Behandling av informasjon
 • Finmotorikk

Ingenting kan bestemmes nevrologisk på dette stadiet. Dette stadiet kan imidlertid oppdages med ulike psykometriske tester som tall- eller tegneoppgaver.

Forsiktig: Det er allerede økt risiko for trafikkulykker!

Hepatisk encefalopati: stadium 1

I den første fasen er symptomene fortsatt relativt milde og, i likhet med den foreløpige fasen, er de ofte bare gjenkjennelige for nære slektninger eller venner:

 • søvnforstyrrelser
 • Humørsvingninger
 • Eufori
 • Mild forvirring
 • Vanskelighetsfokusering
 • Øye flagrende

Hepatisk encefalopati: stadium 2

Ved hjelp av elektroencefalografi (EEG) kan endringer i hjernebølger registreres fra andre stadium og utover, noe som tyder på hepatisk encefalopati. Ellers forsterkes symptomene fra stadium 1 og suppleres med andre:

 • personlighetsendringer
 • desorientering
 • tretthet
 • Minneforstyrrelser
 • Endrede ansiktsuttrykk (grimaser)
 • Grov skjelving på hendene ("flapping tremor")

Hepatisk encefalopati: stadium 3

Rusen er langt fremskreden og symptomene er alvorlige.

 • Pasienten sover mesteparten av tiden.
 • Alvorlig desorientering
 • "Flappende skjelving"
 • Utydelig tale

Hepatisk encefalopati: stadium 4

 • Leverkoma ("hepatisk koma")
 • Pasienten kan ikke lenger vekkes, men reagerer likevel på stimuli.

Ved akutt leversvikt går den berørte personen vanligvis gjennom de enkelte stadiene veldig raskt, og det er fare for å falle i koma i løpet av dager. Imidlertid utvikler leverencefalopati bare sakte og gradvis hos personer med kronisk leversvikt. I de fleste tilfeller er det ikke noe uttalt hjerneødem i løpet av sykdommen.

Kronisk progresjon er spesielt vanlig hos eldre mennesker. De viser vanligvis bare milde nevropsykiatriske symptomer i sin "grunntilstand". Innimellom oppstår akutte faser med mer uttalte symptomer.

Hva er forventet levealder?

Hepatisk encefalopati kan behandles. Men hvis den faktiske årsaken ikke elimineres, kommer HE svært ofte tilbake etter en tid og medfører samme risiko som før. Følgelig anbefales legemiddelprofylakse med laktulose.

Forventet levealder reduseres kraftig av hepatisk encefalopati. En eksakt forventet levealder kan imidlertid ikke forutsies, da prognosen avhenger av alvorlighetsgraden av HE, den underliggende sykdommen og tilgjengelige behandlingsalternativer.

Hepatisk encefalopati: behandling

Eliminering av utløsende faktorer

 • Stoppe gastrointestinal blødning
 • Seponering av dehydrerende midler (diuretika)
 • Seponering av benzodiazepiner og/eller bruk av antagonister
 • Innsnevring av en levershunt
 • Behandling av visse infeksjoner

Reduksjon av ammoniakkbelastningen

 • Laktulose og Lacitol øker surheten i tarmen, noe som reduserer absorpsjonen av ammoniakk fra tarmen
 • Tar et antibiotikum som svekker bakterier som produserer ammoniakk
 • En midlertidig lav-protein diett. Reduser spesielt kjøtt og egg, da ammoniakk produseres under fordøyelsen

Ytterligere tiltak

Følgende stoffer administreres noen ganger i tillegg, da de noen ganger forbedrer pasientens tilstand ytterligere:

 • Sink (for å forhindre celleskade i leveren og bidra til å regenerere den)
 • Intravenøs ornitinaspartat (for å akselerere ureasyklusen, og dermed redusere ammoniakknivået og forbedre hjernens funksjon)
 • Forgrenede aminosyrer (for å forhindre at kroppen bryter ned sitt eget protein for å kompensere for en mangel, da dette vil produsere ammoniakk)