Hypothyroidism (Hypoparathyroidism): Test og diagnose

1.ordens laboratorieparametere - obligatoriske laboratorietester.

 • Parathyroidhormon (PTH intakt) [↓]
 • Elektrolytter
  • Kalsium [i serum ↓; i urin ↓]
  • Magnesium [i serum ↓]
  • Fosfat [i serum ↑; i urin ↓]
 • CAMP (syklisk adenosinmonofosfat) [i urin ↓]

Ytterligere merknader

 • Primær hypoparatyreoidisme anses som svært sannsynlig når hypokalsemi (kalsium mangel) og hyperfosfatemi (fosfat overskudd) har blitt demonstrert med normal kreatinin (metabolitt utskilt i urin (urin)) og normal albumin nivåer (ekskludering av malassimilasjonssyndrom / nedsatt næringsutnyttelse på grunn av redusert sammenbrudd og / eller absorpsjon). Til slutt, en redusert parathyreoideahormon nivå bekrefter diagnosen.
 • Hvis det er mistanke om pseudohypoparathyroidisme, anbefales Ellsworth-Howard-testen: etter administrasjon av PTH, er det en økning i fosfat i urinen til en sunn person til mer enn det dobbelte av den opprinnelige verdien. Hvis det er en pseudohypoparathyroidism, er økningen mindre.
 • Autoimmun polyendokrinopati type I, eller APECED syndrom (autoimmun polyendokrinopati - candidiasis - ektodermal dystrofi), er en genetisk sykdom som manifesterer seg i barndom eller tidlig ungdomsår med en kombinasjon av kronisk slimhinne candidiasis, hypoparathyroidisme og autoimmun binyrebarksvikt (binyresvikt) (se u. www.orha.net); arvemodus: autosomal recessiv; manifestasjonsalder: barndom.