Jod: Forsyningssituasjon

I National Nutrition Survey II (NVS II, 2008) ble befolkningens diettoppførsel undersøkt for Tyskland, og det ble vist hvordan dette påvirker det gjennomsnittlige daglige næringsinntaket med makro- og mikronæringsstoffer (vitale stoffer).

Inntaksanbefalingene (DA-CH referanseverdier) fra German Nutrition Society (DGE) brukes som grunnlag for å vurdere næringstilførselen. En sammenligning av næringsinntaket bestemt i NVS II med anbefalingene fra DGE viser hvilke mikronæringsstoffer (vitale stoffer) det er hyppig underforsyning i Tyskland.

Når det gjelder forsyningssituasjonen kan det oppgis:

  • Uten bruk av jodisert bordsalt når 96% av mennene og 97% av kvinnene ikke den daglige inntaksanbefalingen til DGE for jod.
  • Forutsatt at jodisert bordsalt brukes til alle oppskrifter og blandinger, er 28% av mennene og 53% av kvinnene fortsatt under anbefalingen for jod inntak.
  • Det kan antas at den faktiske jod inntaket i den tyske befolkningen er mellom verdiene uten og med tanke på iodisert bordsalt.
  • De verste mennene mangler (tatt i betraktning jodinntaket via jodisert bordsalt) 74 µg jod. Dette tilsvarer en daglig mangel på 37% av anbefalt inntak.
  • De verste kvinnene mangler (tatt i betraktning jodinntaket via jodisert bordsalt) 109 µg jod. Dette tilsvarer en daglig mangel på 55% av anbefalt inntak.
  • Gravide kvinner har et daglig overskuddsbehov på 30 µg jod sammenlignet med ikke-gravide kvinner. Følgelig har de dårligst tilførte gravide kvinnene et mangel på 139 µg jod per dag.
  • Ammende kvinner har et daglig overskuddskrav på 60 µg jod enn ikke-ammende kvinner. Følgelig har de kvinnene som ammer dårligst, en mangel på 169 µg jod per dag.

Siden inntaksanbefalingene til DGE er basert på behovene til friske og normalvektige mennesker, kan et individuelt tilleggskrav (f.eks. På grunn av diett, stimulerende forbruk, langtidsmedisinering osv.) Være over DGEs inntaksanbefalinger.