ITP: Beskrivelse, Kurs, Behandling

Kort overblikk

  • Hva er ITP? Ervervet blodsykdom der en mangel på blodplater oppstår på grunn av en funksjonsfeil i immunsystemet.
  • Forløp og prognose: Individuelt forløp, prediksjon ikke mulig, spontan kur mulig (spesielt hos barn). ITP-pasienter som behandles har normal forventet levealder.
  • Behandling: Vent og se og regelmessige medisinske kontroller (se og vent), kortikosteroider, immunterapi, trombopoietinreseptoragonister, milttyrosinkinasehemmere, fjerning av milt.
  • Symptomer: økt blødningstendens (blåmerker, blødninger fra mindre skader), blødninger på størrelse med et knappenålshode i hud og slimhinner er typiske, tretthet, noen pasienter viser ingen symptomer
  • Årsaker: Autoimmun sykdom (immunsystemet danner antistoffer mot blodplater), trigger vanligvis ukjent
  • Risikofaktorer: I 20 prosent av tilfellene er ITP en konsekvens av en annen sykdom som leddgikt, lymfom, kreft, HIV eller herpesinfeksjon.
  • Diagnose: Typiske symptomer, blodprøve, blodutstryk, koagulasjonstest, ultralyd, benmargsaspirasjon.
  • Forebygging: Ingen spesifikke forebyggende tiltak mulig

Hva er idiopatisk trombocytopenisk purpura?