L-karnitin: sikkerhetsvurdering

Den europeiske myndigheten for mattrygghet (EFSA) publiserte en uttalelse om bruk av L-karnitin L-tartrat, en kilde til L-karnitin, i matvarer til spesiell ernæringsmessig bruk. Med tanke på gastrointestinale symptomer, klinisk kjemi, inkludert markører for lever- og nyrefunksjon, ble EFSA enige om følgende retningslinjer:

EFSA antar at et inntak av 3 g L-karnitin L-tartrat er trygt. Dette tilsvarer en daglig mengde L-karnitin på 2 g for voksne, som er omtrent 10-20 ganger hva en person bruker på et gjennomsnittlig altetende. kosthold. I følge EFSA, gastrointestinale smerte kan oppstå når L-karnitin tas over denne mengden. Imidlertid varierer forekomsten av denne bivirkningen og har bare blitt demonstrert ved forbruk på 4-6 g / dag.

Visse næringsstoffer, som karnitin, fosfatidylkolin og kolin, metaboliseres spesielt via gut mikrobiometabolisme for å produsere trimetylamin (TMA). TMA absorberes i tarmen og omdannes i leveren av hepatiske flavinholdige monooxygenases (FMOs) til trimetylamin N-oksid (TMAO), en proaterogen og protrombotisk metabolitt (mellom metabolisme). Forhøyede nivåer av TMAO er assosiert med økt risiko for kardiovaskulære hendelser. Flere studier har antydet at TMAO bidrar til å fremme kardiovaskulær risiko ved å fremme dannelsen av aterosklerotiske lesjoner.