Mangan: Forsyningssituasjon

Mangan ble ikke inkludert i National Nutrition Survey II (2008). Angående inntaket av mangan i den tyske befolkningen eksisterer det data fra ernæringsrapporten fra det tyske ernæringsselskapet (DGE) fra 2004.

Disse dataene på mangan inntaket er basert på estimater og gjenspeiler bare det gjennomsnittlige inntaket. Det er ikke mulig å komme med uttalelser om menn og kvinner med lavere inntak under middelverdien. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er noe underforsyning med mangan i den tyske befolkningen.

Når det gjelder forsyningssituasjonen kan det oppgis:

  • I gjennomsnitt oppnås inntaksanbefalingen for mangan i den tyske befolkningen i alle aldersgrupper av både menn og kvinner.
  • Menn så vel som kvinner tar i gjennomsnitt 4.4 til 4.8 mg mangan per dag.
  • Gravide og ammende mødre har ingen tilleggskrav til mangan. Følgelig oppnås inntaksanbefalingen for mangan også i gjennomsnitt av gravide og ammende kvinner.

Siden inntaksanbefalingene til DGE er basert på behovene til sunne og normale mennesker, kan et individuelt tilleggskrav (f.eks. På grunn av diett, sentralstimulerende forbruk, langtidsmedisinering osv.) Være over DGEs inntaksanbefalinger.