Mangan: Symptomer på mangel

Tegn på mangan mangel som observert hos forsøksdyr - inkluderer forsinket eller bremset vekst, dårlig seksuell eller reproduktiv funksjon, abnormiteter i det beinete skjelettet, nedsatt glukose toleranse, og nedsatt lipidmetabolisme.

Til dags dato er det ikke observert mangelsymptomer hos mennesker som tydelig kan tilskrives en mangan mangel.
For Forbundsrepublikken Tyskland er det ingen bevis for at leveringsstatus er utilstrekkelig mangan, dvs. manganmangelstater har ikke blitt kjent i den tyske befolkningen. [1]

Manganmangel forventes ikke hos mennesker på grunn av dets allestedsnærværende forekomst.

Litteratur

  1. Bundesinstitut für RisikobewertungVerwendung von Mineralstoffen in Lebensmitteln Toxikologische und ernährungsphysiologische AspekteA. Domke, R. Großklaus, B. Niemann, H. Przyrembel, K. Richter, E. Schmidt, A. Weißenborn, B. Wörner, R. Ziegenhagen (red.), Kap. 16, s. 293-299, BfR-Wissenschaft 04/2004, Berlin (2004).
  2. Biesalski, HK; Köhrle, J .; Schümann, K., kap. 33, side 233-234,
    I: Vitaminer, sporstoffer og mineraler.
    Georg Thieme Verlag; Stuttgart / New York 2002.