Me-too-medisiner: Er imitasjonsmedisiner bedre?

Forskjeller fra originalen

Effekten av et me-too-preparat kan være den samme, lik eller enda bedre enn originalen. For eksempel kan et me-too-stoff virke raskere eller lenger eller ha andre bivirkninger enn det opprinnelige stoffet. I tillegg reagerer noen ganger en pasient bedre på det ene enn det andre. Me-too-preparater kan derfor gjøre det mulig å skreddersy terapi til individuelle pasienter.

Forskjeller fra generiske

Me-too-preparater må ikke forveksles med generika – disse inneholder nøyaktig samme aktive ingrediens som originalen.

I tillegg kan generiske legemidler bare markedsføres når patentbeskyttelsen til originalen har utløpt. Me-too-medisiner kan derimot utvikles før da og også patenteres. Noen ganger gjør produsenten av det originale legemidlet dette selv – han bruker forskningsarbeidet på originalstoffet til å utvikle kjemisk like forbindelser parallelt og bringe dem ut som me-too-preparater.

Ytterligere terapeutisk fordel

Den ekstra terapeutiske verdien av de analoge preparatene er imidlertid omstridt. Produsentene snakker om et viktig steg innovasjon, mens sykekassene snakker om en pseudo-innovasjon som gir ingen eller bare ubetydelig terapeutisk tilleggsgevinst.