Melatonin: Interaksjoner

Fordi melatonin metaboliseres primært av CYP1A enzymer, kan det samhandle med narkotika som også metaboliseres av eller hemmer CYP1A.

CYP1A-hemmere inkluderer østrogener i form av prevensjonsmidler og hormonbehandling (HER) eller antidepressant fluvoksamin. Samtidig bruk av melatonin med CYP1A-hemmere resulterer i overskudd av melatonin. Nikotin misbruk i sin tur reduserer melatonin nivåer.