Migrene: typer, symptomer, triggere

Kort overblikk

 • Hva er migrene? Hodepinelidelse med tilbakevendende, alvorlige, vanligvis ensidige smerteanfall
 • Former: inkludert migrene uten aura (med undertyper som ren menstruell migrene uten aura), migrene med aura (f.eks. migrene med hjernestammeaura, hemiplegisk migrene, ren menstruell migrene med aura), kronisk migrene, migrenekomplikasjoner (som migreneinfarkt)
 • Årsaker: ennå ikke fullt kjent; Det er mistanke om en genetisk disposisjon, på grunnlag av hvilken ulike interne og eksterne faktorer ("triggere") utløser smerteanfallene
 • Mulige triggere: f.eks stress, visse matvarer og sentralstimulerende midler, visse værforhold, hormonelle svingninger (f.eks. under menstruasjonssyklusen)
 • Diagnostikk: sykehistorie (anamnese), fysisk og nevrologisk undersøkelse; tilleggsundersøkelser (f.eks. MR) ved behov
 • Prognose: kan ikke kureres, men intensitet og frekvens av anfall kan reduseres; forbedres ofte med alderen, noen ganger forsvinner hos kvinner etter overgangsalderen.

Migrene: Beskrivelse

Personer som lider av migrene opplever hodepineanfall med ujevne mellomrom. Smerten påvirker vanligvis bare den ene siden av hodet og beskrives av pasienter som pulserende, hamrende eller borende. Det intensiveres med fysisk anstrengelse. Migrenehodepine er ofte ledsaget av forskjellige andre symptomer som kvalme, oppkast eller synsforstyrrelser.

Migrene er den nest vanligste formen for hodepine etter spenningshodepine. I følge en 2016 Global Burden of Disease Survey er det den sjette vanligste sykdommen av alle.

Typer migrene

International Headache Society (IHS) skiller mellom ulike former for migrene. Disse inkluderer

1. migrene uten aura, med tre undertyper:

 • Ren menstruell migrene uten aura
 • Menstruasjonsassosiert migrene uten aura
 • Ikke-menstruell migrene uten aura

2. migrene med aura, med ulike undertyper som...

 • Migrene med hjernestamme mura (tidligere: basilar migrene)
 • Hemiplegisk migrene
 • Retinal migrene
 • Rent menstruell migrene med aura
 • Menstruasjonsassosiert migrene med aura
 • Ikke-menstruell migrene med aura

3. kronisk migrene

4. migrenekomplikasjoner som...

 • Status migraenosus
 • migreneinfarkt
 • Epileptisk anfall, utløst av migreneaura

5. sannsynlig migrene med eller uten aura

6. episodiske syndromer som kan være assosiert med migrene, for eksempel...

 • Tilbakevendende gastrointestinale lidelser (f.eks. abdominal migrene)
 • Vestibulær migrene

Migrenepasienter trenger ikke alltid å lide av en og samme form for migrene. For eksempel kan en som ofte opplever migreneanfall med aura også få anfall uten aura.

Nedenfor finner du mer detaljert informasjon om utvalgte former for migrene:

Migrene uten aura

Migrene uten aura hos menstruerende kvinner

Hos noen få kvinner oppstår disse migreneanfallene i forbindelse med menstruasjon. Dette gjør det mulig å skille mellom undertyper av sykdommen. Kriteriene ovenfor for "migrene uten aura" er oppfylt i alle tilfeller, men følgende gjelder også:

 • Ren menstruell migrene uten aura: Migreneanfallene forekommer utelukkende to dager før til tre dager etter menstruasjonsstart, i minst to av tre menstruasjonssykluser. Resten av syklusen er alltid migrenefri.

Migreneanfall som oppstår under menstruasjon er generelt av lengre varighet og ledsaget av mer alvorlig kvalme enn anfall utenfor menstruasjonssyklusen.

Menstruerende kvinner med migreneanfall som oppfyller kriteriene "migrene uten aura", men verken de for ren menstruell eller menstruasjonsassosiert migrene uten aura, blir også referert til som ikke-menstruell migrene uten aura.

Migrene med aura

Denne formen for migrene, tidligere kjent som "migrene accompagnée" (fra fransk "accompagner" = å ledsage), er mye sjeldnere enn migrene uten aura.

Leger bruker begrepet "aura" for å beskrive synsforstyrrelser og andre nevrologiske symptomer som vanligvis går foran hodepinefasen, men som også kan oppstå sammen med den. Noen ganger er det bare auraen alene – uten medfølgende eller påfølgende migrenehodepine (undertype "typisk aura uten hodepine", tidligere også kalt "migrene sans migrene").

 • Synsforstyrrelser (som lysglimt, flimring, se taggete linjer, tap av synsfelt = skotom) – er de vanligste symptomene på en migreneaura
 • Taleforstyrrelse (afasi)
 • Unormale opplevelser (sanseforstyrrelser) som nummenhet eller prikking (f.eks. i en arm)
 • Ufullstendig lammelse (parese)
 • svimmelhet

Aura eller hjerneslag?

Symptomene på en migreneaura er også forbigående og gir, i motsetning til et slag, ingen permanent skade.

På sykehus kan datatomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRI) brukes til å bestemme nøyaktig om det er et slag eller migrene – eller mer presist, symptomer på en aura.

Migrene med aura hos menstruerende kvinner

Migrene med hjernestammeaura

Migrene med hjernestammeaura er en form for migrene med aura der aurasymptomene tydelig kan tilordnes hjernestammen. Motoriske og retinale symptomer er derimot fraværende.

Symptomer på hjernestammeaura kan være

 • Taleforstyrrelse (dysartri)
 • Svimmelhet (ingen døsighet!)
 • Øresus (tinnitus)
 • Hørselstap
 • Dobbeltsyn (ingen tåkesyn!)
 • Forstyrrelse av bevegelseskoordinasjonen (ataksi)
 • Forstyrrelse av bevissthet

Hemiplegisk migrene

En annen form for "migrene med aura" er hemiplegisk migrene (også kjent som "komplisert migrene"). Det er preget av motorisk svakhet som en del av auraen. I tillegg kommer symptomer innen synsområdet, sensitivitet og/eller tale eller språk.

Den motoriske svakheten ved et hemiplegisk migreneanfall forsvinner vanligvis fullstendig innen 72 timer. Imidlertid kan det noen ganger vedvare i flere uker.

Underformer

Sporadisk hemiplegisk migrene (SHM) er tilstede hos pasienter der ingen første- eller andregrads slektning (f.eks. mor, barn, bestefar, bror) også lider av denne formen for migrene.

Hvis derimot minst to første- eller andregradsslektninger har migreneanfall med motorisk svakhet, diagnostiserer legene familiær hemiplegisk migrene (FHM).

Retinal migrene

Retinal migrene (retinal migrene) er sjelden. Det er karakterisert ved gjentatte angrep av ensidige synsforstyrrelser som flimring foran øynene, tap av synsfelt (skotom) eller – svært sjelden – midlertidig blindhet. I tillegg er minst ett av følgende tre kriterier oppfylt for denne migrene i øynene:

 • Symptomene utvikler seg gradvis over fem minutter eller mer.
 • De varer i fem minutter til en time.
 • Medfølgende eller innen 60 minutter oppstår også migrenehodepine.

Ikke en migrene: oftalmologisk migrene

Når man snakker om øyemigrene, brukes ofte begrepet "oftalmoplegisk migrene" (oftalmoplegi = øyemuskellammelse). Dette gamle navnet står for en tilstand som ikke lenger er klassifisert som en form for migrene av International Headache Society, men er i stedet inkludert i gruppen nevropatier og ansiktssmerter. Det er nå kjent som "tilbakevendende smertefull oftalmoplegisk nevropati".

Ifølge enkelte forskningsdata kan hodepinen også oppstå opptil 14 dager før øyemuskellammelsen.

Kronisk migrene

Hvis noen har hodepine* i minst 15 dager i måneden i mer enn tre måneder, og hvis disse har karakteristika av migrenehodepine minst åtte dager i måneden, diagnostiserer legen kronisk migrene. Det kan utvikle seg fra migrene uten aura og/eller migrene med aura.

Status migraenosus

Status migraenosus (status migränosus) er en migrenekomplikasjon som kan oppstå både ved migrene med aura og migrene uten aura. Den berørte får et migreneanfall som varer lenger enn 72 timer og hvor hodepinen og/eller de tilhørende symptomene påvirker den berørte alvorlig.

Migreneinfarkt

Epileptisk anfall utløst av migreneaura

En annen mulig komplikasjon av migrene med aura er et epileptisk anfall som oppstår under eller innen en time etter et migreneanfall med aura. Noen ganger kalles denne sjeldne migrenekomplikasjonen også migralepsi.

Tilbakevendende gastrointestinale lidelser

En undertype er abdominal migrene, som hovedsakelig rammer barn. Dette er preget av tilbakevendende, uforklarlige, moderate til alvorlige magesmerter som varer mellom to og 72 timer. De er ledsaget av minst to av følgende symptomer: tap av matlyst, blekhet, kvalme og oppkast. Hodepine oppstår ikke under disse angrepene. I perioden mellom to angrep er de som rammes symptomfrie.

Vestibulær migrene

Dette inkluderer for eksempel spontan svimmelhet, hvor du har den villedende følelsen av at du selv beveger deg (indre svimmelhet) eller at det du ser rundt deg snur eller flyter (ytre svimmelhet). Posisjonell vertigo er også et eksempel på et vestibulært symptom – det samme er svimmelhet med kvalme utløst av hodebevegelser (svimmelhet i betydningen nedsatt romlig orientering).

 • Hodepine med minst to av følgende fire kjennetegn: lokalisert på den ene siden, pulserende, moderat til alvorlig intensitet, forverret av rutinemessig fysisk aktivitet
 • Aversjon mot lys og lyd (fotofobi og fonofobi)
 • Visuell aura (dvs. synsforstyrrelser som lysglimt)

Gamle navn på vestibulær migrene er migrene-assosiert svimmelhet, migrene-relatert vestibulopati og migrene svimmelhet.

Overlapper med sykdom i det indre øret

Det er også mange pasienter som viser kjennetegn ved begge sykdommene. Forholdet mellom sykdomsmekanismene ved vestibulær migrene og Menières sykdom er fortsatt uklart.

Migrene hos barn

Hos barn forekommer migrenehodepine ofte på begge sider og påvirker hovedsakelig pannen og tinningene. Imidlertid er det andre forskjeller til migrene hos voksne:

Dette forskjellige symptommønsteret gjør at migrene hos barn ofte ikke blir gjenkjent i lang tid. Dette forverres av det faktum at små barn ennå ikke er i stand til å uttrykke symptomene sine.

Ofte utløst av stress

Migrene hos barn utløses veldig ofte av stress. Dette kan være fysisk, for eksempel på grunn av tretthet, utmattelse, overstimulering, mangel på hydrering eller for lite spising. Følelsesmessig stress, som konflikter hjemme eller krangel med klassekamerater, kan også utløse migreneanfall hos barn.

Lite medisiner

Hvis støttemedisin er nødvendig, foreskriver leger ofte andre preparater til barn enn til voksne pasienter.

Du kan finne detaljert informasjon om dette emnet i artikkelen Migrene hos barn.

Migrene: symptomer

Det viktigste migrenesymptomet er en alvorlig, vanligvis ensidig hodepine. Andre symptomer som fotofobi eller støyaversjon forekommer også. I tillegg kan ulike nevrologiske mangler (også kjent som aura) gå foran eller følge med migrenehodepinen. Migrene hodepine er sjelden fraværende.

Migrenesymptomer i fire faser

 • Pre-fase (prodromalt stadium)
 • Aura fase
 • Hodepine fase
 • Regresjonsfase

Symptomer i den foreløpige migrenefasen (prodromalfasen)

Noen ganger er det tegn timer til to dager før en migrene som varsler det kommende anfallet. Disse inkluderer for eksempel

 • Humørsvingninger, endringer i humør
 • cravings eller tap av appetitt
 • Vanskeligheter med å lese og skrive
 • Økt gjesping
 • økt vannlating (polyuri)
 • Økt tørste (polydipsi)

Migrenesymptomer i aurafasen

Synssymptomer: Slike synsforstyrrelser er de vanligste aurasymptomene. Lidende ser ofte en taggete figur, hvis form minner om tidligere festningsverk (forter) og derfor kalles festningsverk. Sikksakk-figuren sprer seg sakte til høyre eller venstre. Mens den perifere sonen flimrer, kan et synsfelttap (skotoma) oppstå i midten – dvs. en svart eller grå “flekk”. I det berørte området av synsfeltet kan pasienten enten ikke oppfatte objekter i det hele tatt (absolutt skotom) eller bare i mindre grad (relativt skotom).

sansesymptomer: Etter synsforstyrrelser er sanseforstyrrelser i form av nålestikklignende fornemmelser (parestesier) det nest vanligste aurasymptomet. Disse følelsene sprer seg sakte fra opprinnelsespunktet og kan til slutt påvirke en større eller mindre del av den ene siden av kroppen (inkludert for eksempel tungen).

Symptomer med tanke på tale og/eller språk

Hjernestamsymptomer: Dette er typiske tegn på migrene med hjernestammeaura (se ovenfor). Disse inkluderer øresus (tinnitus), dobbeltsyn, tale- og bevissthetsforstyrrelser. Ved familiær hemiplegisk migrene er hjernestammesymptomer også svært ofte til stede i aurafasen.

Netthinnesymptomer: Ved retinal migrene inkluderer auraen retinale symptomer som plutselig flimring foran øynene, tap av synsfelt og til og med blindhet.

Migrenesymptomer i hodepinefasen

Varigheten av migrenehodepine varierer mellom noen timer og opptil tre dager. Perioden kan endre seg fra angrep til angrep.

Ensidig migrenehodepine kan endre sider av hodet under et angrep eller fra angrep til angrep.

Kvalme og oppkast: Kvalme og oppkast er vanlige ledsagesymptomer på migrene. Forskere mistenker at årsaken til dette er den forstyrrede serotoninbalansen hos mange pasienter. Serotonin er et budbringerstoff (sender) i kroppen som virker i hjernen så vel som i mage-tarmkanalen og i mange andre områder av kroppen.

Forverring gjennom aktivitet: Migrenesymptomer kan forverres av fysisk aktivitet, noe som ikke er tilfelle med spenningshodepine – den vanligste typen hodepine. Selv moderat trening, som å gå i trapper eller bære handleposer, kan gjøre migrenehodepine og ubehag verre.

Migrenesymptomer i restitusjonsfasen

Ta migrenesymptomer på alvor

Som en generell regel bør alle som har hyppige migrenesymptomer oppsøke lege. De kan anbefale effektive tiltak for å behandle og forebygge migrene.

I noen tilfeller viser det seg at symptomene ikke skyldes migrene i det hele tatt, men en annen sykdom – for eksempel en vaskulær misdannelse (aneurisme) eller en svulst i hjernen. Disse må behandles på et tidlig tidspunkt!

Migrene: årsaker

Genetisk predisposisjon

Ifølge eksperter er migrene generelt basert på en polygenetisk disposisjon: endringer (mutasjoner) i flere gener øker risikoen for migrene. Noen av disse genene er involvert i reguleringen av nevrologiske kretsløp i hjernen.

Andre er assosiert med utvikling av oksidativt stress (økt konsentrasjon av aggressive, celleskadelige oksygenforbindelser). Imidlertid er de eksakte biologiske mekanismene som disse genmutasjonene fremmer migrene med ennå ikke avklart.

Familiær hemiplegisk migrene (FHM) er ikke basert på genetiske endringer i flere gener, men kun i ett enkelt gen – det er derfor en monogenetisk sykdom. Avhengig av det berørte genet, er det fire undertyper av FHM:

 • FHM1: CACNA1A-genet på kromosom 19 er påvirket av mutasjoner.
 • FHM2: Her er genet ATP1A2 på kromosom 1 mutert.
 • FHM3: Dette er forårsaket av mutasjoner i SCN1A-genet på kromosom 2.

De nevnte genene inneholder instruksjoner for komponenter i ulike ionekanaler. Dette er store proteiner i cellemembranene som lar elektrisk ladede partikler (ioner) passere gjennom membranen.

Migrene triggere

Ulike migreneutløsere kan utløse et migreneanfall hvis det er en genetisk disposisjon. Hvilke faktorer som «utløser» et angrep i enkelttilfeller varierer fra person til person. Her er noen eksempler:

Endringer i søvn-våkne-syklusen: de kan forårsake en stressreaksjon i kroppen og dermed bli en migreneutløser. Personer med turnusarbeid eller langveisreisende er for eksempel rammet. Risikoen for migreneanfall øker også etter en svært urolig natt.

Vær-/værendringer: Det er ikke noe spesifikt "migrenevær" som utløser angrep hos alle pasienter. Mange migrenepasienter reagerer imidlertid følsomt på varm og fuktig tordenluft, sterke stormer, foehn vind eller veldig sterkt lys på en skyfri dag. For noen utløser derimot forkjølelse migreneanfall. Endringer i klimaet på grunn av reiser (og den tilhørende anstrengelsen) kan også utløse migrene.

Migreneanfall starter ofte når du har spist for lite (pga hypoglykemi).

Migrenedagbok avslører triggerfaktorer

For å finne ut dine personlige triggerfaktorer bør du føre migrenedagbok. Du bør dokumentere følgende ting der:

 • Tid på døgnet, varighet og intensitet av migreneanfall
 • eventuelle aurasymptomer
 • andre ledsagende symptomer
 • drikke og mat inntatt før starten av et migreneanfall
 • fysisk anstrengelse eller stress før et migreneanfall
 • andre spesielle hendelser før et migreneanfall (f.eks. lang flytur, badstubesøk)
 • Tid og varighet av menstruasjonen
 • Hormoninntak

Disse notatene kan ofte brukes til å gjenkjenne et mønster og identifisere personlige migreneutløsere – for eksempel hvis du har en tendens til å få et migreneanfall etter en lang, stressende dag på jobben eller etter å ha drukket alkohol.

Det finnes også ferdiglagde hodepinekalendere for én måned av gangen, hvor informasjonen ovenfor kan noteres – tilgjengelig hos oss og hos migrene/hodepineforeningene:

 • German Migrene and Headache Society: https://www.dmkg.de/patienten/dmkg-kopfschmerzkalender
 • Austrian Headache Society: https://www.oeksg.at/index.php/infos/praxismaterial-kalender

Migrene: Hva skjer i hodet?

Som nevnt er ikke bare årsakene til migrene, men også de underliggende sykdomsmekanismene ennå ikke kjent i detalj. Det er imidlertid hypoteser eller teorier om hva som skjer i hodet under en migrene.

Hvordan utvikler migrenehodepine?

 • Nociseptive nervefibre (spesialisert for smertestimuli) i hjernehinnene aktiveres – muligens av signaler fra hypothalamus.
 • De aktiverte nervefibrene frigjør nevropeptider (= små proteiner som frigjøres av nerveceller som budbringerstoffer). Som et resultat oppstår små betennelser og blodårene i hjernehinnene utvider seg. I følge dagens kunnskap spiller budbringerstoffet CGRP (kalsitoningen-relatert peptid) en nøkkelrolle i denne prosessen.
 • Signalene går fra trigeminusganglion til hjernestammen og derfra til thalamus.
 • Signalene går deretter videre til hjernebarken, som er der smerten oppfattes.

Hvordan utvikler migreneauraen?

Når det gjelder utviklingen av migreneauraen, antar mange eksperter i dag en såkalt "spredningsdepresjon" eller "kortikal spredningsdepresjon":

Migrene: undersøkelser og diagnose

Hvis du mistenker at du lider av migrene, er fastlegen din den rette å kontakte først. De kan henvise deg til en nevrolog eller en lege som spesialiserer seg på hodepine.

Ta din sykehistorie (anamnese)

Legen vil først spørre deg om symptomene dine og eventuelle tidligere sykdommer for å fastslå din sykehistorie (anamnese). Det er viktig at du beskriver symptomene dine og deres utvikling så nøyaktig som mulig. Vanlige spørsmål fra legen under sykehistoriesamtalen er f.eks

 • Hvor ofte får du smerteanfall?
 • Hvor kjenner du smerten?
 • Hvordan føles smerten (f.eks. pulserende, bankende, stikkende)?
 • Blir hodepinen verre ved fysisk anstrengelse?
 • Lider eller har andre medlemmer av familien din lidd regelmessig eller ofte av hodepine?
 • Tar du medisiner, for eksempel mot hodepine eller av andre årsaker? Hvis ja, hvilke?

Hvis du fører migrenedagbok eller migrenekalender (se over) en stund før legebesøket, vil du kunne svare spesielt godt på disse spørsmålene. Legen kan også selv se på notatene dine.

Fysisk og nevrologisk undersøkelse

En fysisk undersøkelse er vanligvis nødvendig for å diagnostisere hodepine. Legen vil blant annet måle blodtrykket ditt, sjekke mobiliteten til halsryggraden og teste om det er smertefullt å trykke og banke på toppen av skallen.

Ved migrene er slike undersøkelser normalt umerkelige utenom et akutt anfall. Hvis ikke, kan det være en annen årsak til hodepinen.

Videre undersøkelser

Sykehistorien og fysisk nevrologisk undersøkelse er ofte nok til å diagnostisere en migrene. Bare i visse tilfeller er det nødvendig med ytterligere undersøkelser – for eksempel avbildning av hodet ved hjelp av magnetisk resonansavbildning (MRI). Dette kan for eksempel angis hvis

 • en migrene oppstår for første gang over 40 år,
 • hodepinens karakter endres eller
 • uvanlige symptomer vises.

En annen bildebehandlingsprosedyre som kan være nyttig i visse situasjoner er en datatomografi (CT) skanning av hodeskallen. For eksempel kan en plutselig, alvorlig hodepine med kvalme, oppkast og fotofobi ikke bare være forårsaket av migrene, men muligens også av en nylig subaraknoidalblødning (SAH). Denne formen for hjerneblødning kan nesten alltid oppdages i en kranial CT-skanning de første timene.

Migrene: Behandling

Selv om en migrene ikke kan kureres, kan riktig behandling redusere hyppigheten og intensiteten av smerteanfallene betydelig. I tillegg til tiltak ved akutte tilfeller omfatter det også forebyggende tiltak for å redusere hyppigheten av migreneanfall.

Tiltak i akutte tilfeller

Den behandlende legen kan også anbefale alternativer dersom en pasient ikke reagerer på smertestillende. I slike tilfeller, som ved (moderat) alvorlige migreneanfall, velges andre medisiner for akuttbehandling – såkalte triptaner (f.eks. sumatriptan, zolmitriptan). Dersom disse alene ikke er effektive nok, kan de kombineres med smertestillende midler fra gruppen av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ASA.

Dersom hodepineanfallet er ledsaget av kvalme og/eller oppkast, kan såkalte antiemetika (metoklopramid eller domperidon) hjelpe.

Forebyggende tiltak

Ulike forebyggende tiltak kan – dersom de brukes konsekvent – ​​redusere antallet migreneanfall betydelig og ofte også redusere intensiteten. Disse inkluderer for eksempel

 • Unngå personlige triggerfaktorer (f.eks. stress)
 • Utholdenhetsidrett
 • Avslappingsteknikker
 • biofeedback
 • Psykologisk smertebehandling (f.eks. smertebehandling, stressmestring)
 • Kognitiv atferdsterapi ved behov
 • Medisinbasert migreneprofylakse om nødvendig (f.eks. betablokkere, valproinsyre, topiramat)

Les videre for å finne ut hvordan migrene kan forebygges og behandles i akutte tilfeller: Hva hjelper mot migrene?

Migrene: sykdomsforløp og prognose

Migrene er en kronisk sykdom som i betydelig grad kan påvirke og begrense pasienter i hverdagen. Noen migrenepasienter er til og med fullstendig uføre ​​i noen dager under et akutt anfall.

Et glimt av håp for pasientene er det faktum at hyppigheten av migreneanfall ofte avtar med alderen. Hos kvinner kan migrene også forbedre seg med overgangsalderen. I prinsippet varierer imidlertid forløpet av en migrene veldig fra person til person og er uforutsigbar.