Molybden: interaksjoner

Interaksjoner mellom molybden og andre mikronæringsstoffer (vitale stoffer):

Kobber

Hos drøvtyggere er det vist at økt inntak av molybden kan føre til kobber mangel. Preparater som inneholder begge deler svovel og molybden, også kjent som tiomolybden, kan forhindre absorpsjon of kobber. Denne interaksjonen mellom tiomolybden og kobber gjelder ikke mennesker. En eldre studie rapporterte at inntak av molybden (fra hirse) på 500 og 1,500 µg / dag økte urinutskillelsen av kobber. En nylig studie viste imidlertid at svært høyt molybdeninntak (opptil 1,500 µg / dag) ikke påvirket kobberstatus negativt.