Molybden: Forsyningssituasjon

Molybden ble ikke inkludert i National Consumption Survey II (2008). Når det gjelder inntaket av molybden i den tyske befolkningen, eksisterer data bare fra en studie av Holzinger et al. i 1998.

Når det gjelder forsyningssituasjonen kan det oppgis:

  • I gjennomsnitt tar menn 100 µg og kvinner 89 µg molybden til seg selv og når dermed inntaket anbefalt av DGE.
  • For vegetarianere er det daglige molybdeninntaket enda høyere med 170 µg for menn og 179 µg for kvinner.
  • Gravide og ammende kvinner har ikke noe ekstra krav til molybden. Følgelig oppnås inntaksanbefalingen for molybden i gjennomsnitt også av gravide kvinner og ammende mødre.

Siden inntaksanbefalingene til DGE er basert på behovene til sunne og normale mennesker, kan et individuelt tilleggskrav (f.eks. På grunn av diett, sentralstimulerende forbruk, langtidsmedisinering osv.) Være over DGEs inntaksanbefalinger.