Molybden: Tilførsel

Inntaksanbefalingene (DA-CH referanseverdier) fra German Nutrition Society (DGE) presentert nedenfor er rettet mot friske mennesker med normal vekt. De refererer ikke til tilbudet av syke og rekonvalesenter. Individuelle krav kan derfor være høyere enn DGE-anbefalingene (f.eks. Pga kosthold, forbruk av sentralstimulerende midler, langvarig medisinering, etc.).

Videre finner du den sikre daglige maksimale mengden (Tolerable Upper Intake Level) av European Food Safety Authority (EFSA / SCF) i tabellen til høyre. Denne verdien gjenspeiler den sikre maksimale mengden av et mikronæringsstoff (vitalt stoff) som ikke gir noen bivirkninger når det tas daglig fra alle kilder (mat og kosttilskudd) for en livstid.

Anslåtte verdier for tilstrekkelig inntak

Alder Molybden
µg / dag Tolerabelt øvre inntaksnivå av SCFa (µg)
Spedbarn
0 til under 4 måneder 7 - -
4 til under 12 måneder 20-40 - -
Barn
1 til under 4 år 25-50 100
4 til under 7 år 30-75 200
7 til under 10 år 40-80 250
10 til under 15 år 50-100 400
Ungdom og voksne
15 til under 19 år 50-100 500
19 år og eldre 50-100 600

aTolerabelt øvre inntaksnivå (sikkert totalt daglig inntak) fra Scientific Committee on Food (SCF).

Som en del av standardiseringen av europeiske forskrifter ble gyldige anbefalte daglige tillatelser (RDAer) utstedt i EU og gjort obligatorisk for ernæringsmerking i 1990 i direktiv 90/496 / EØF. En oppdatering av dette direktivet fant sted i 2008. I 2011 ble RDA-verdiene erstattet av NRV-verdier (Nutrient Reference Value) i forordning (EU) nr. 1169/2011. NRV-verdiene angir mengden av vitaminer, mineraler og sporstoffer at en gjennomsnittlig person skal konsumere daglig for å dekke deres behov.

Sporstoffet NRV
Molybden 50 μg

Forsiktighet. En NRV er ikke en indikasjon på maksimale mengder og øvre grenser - se ovenfor under "Tolerable Upper Intake Level" (UL). NRV-verdier tar heller ikke hensyn til kjønn og alder - se ovenfor under Anbefalinger fra German Nutrition Society (DGE) e. V ..