Myelodysplastisk syndrom: Medikamentell terapi

Terapeutiske mål

 • Symptomlindring
 • Bevaring og forbedring av livskvaliteten
 • Forlengelse av overlevelsestid

Anbefalinger for terapi

Terapi av lavrisiko myelodysplastisk syndrom.

I nærvær av lav grad av cytopeni (reduksjon i antall celler) og avhengig av alder og comorbiditeter (samtidig sykdommer), er det tilstrekkelig å først observere eller vente ("se og vent") hos disse pasientene. Vanligvis en bevist anemi er utløseren for å starte terapi.

 • Støttende terapi
  • Transfusjoner (erytrocytter, blodplater) symptomorientert - se “Videre terapi”
  • For infeksjoner: tidlig administrasjon av bredspektret antibiotika (profylaktisk administrasjon anbefales ikke).
  • Hule: ikke gi steroider og helst ingen ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)!
 • Bruk av vekstfaktorer - erytropoietin terapi (EPO terapi).
  • For å korrigere feildirigert hematopoiesis (blod formasjon).
  • indikasjoner:
   • 5q anomali (del (5q)) og / eller.
   • SEPO <500 mU / ml og / eller
   • <2 EC (rød blod cellekonsentrater) per måned.
  • Bruk av: rHuEpo (rekombinant menneske erytropoietin) (40-60,000 U / wk. Sc) eller darbepoetin (500 ug hver 2-3 uke).
  • Ved nøytropen feberepisoder (feberepisoder assosiert med en reduksjon i nøytrofile granulocytter/ tilhører det hvite blod cellegruppe i blodet): Granulocyttkolonistimulerende faktorer (G-CSF).
  • In trombocytopeni (reduksjon i antall blodplater / blodplater): trombopoietinreseptoragonister romiplostim og eltrombopag.
 • Immunmodulatorisk terapi
  • indikasjoner:
   • MDS-pasienter i "lav" eller "middels" risikogruppe og 5q abnormitet (del (5q)); og
   • SEPO ≥ 500 mU / ml og
   • <2 EC (røde blodlegemer) per måned.
  • Bruken av: Lenalidomid (Red Hand Letter: nytt viktig notat om reaktivering av virusinfeksjoner).
  • Hyppigheten av nødvendige transfusjoner kan reduseres. Det kan også være at det ikke er behov for ytterligere transfusjoner.
  • Andre terapeutiske tiltak har vist seg å være utilstrekkelig effektive eller upassende for disse pasientene.
 • Immunsuppressiv terapi
  • indikasjoner:
   • Alder <60 år
   • Sprengninger i beinmarg <5
   • Normal cytogenetikk
   • Transfusjonsavhengig
  • Bruk av: Antithymocyte globulin (ATG) eller CsA.

Behandling av høyrisiko myelodysplastisk syndrom.

 • kjemoterapi - hvis ingen egnet stamcelledonor er tilgjengelig.
  • For å redusere overskudd av eksplosjoner (unge, ennå ikke endelig differensierte celler).
  • indikasjoner:
  • Bruk av: 5-azacitidin (Doseringsinstruksjoner: Så lenge 5-azacitidin er effektivt og ingen alvorlig toksisitet (toksisitet) oppstår).
  • Betydelig forlengelse av total overlevelsesrate!
 • Intensiv polykjemoterapi (AML-induksjonsprotokoller) - ikke et etablert behandlingsalternativ for høyrisiko MDS-pasienter!
  • Indikasjon:
   • Høyrisikopasienter <70 år uten komorbiditeter (samtidig sykdommer), med tanke på forholdet mellom risiko og nytte.
  • Omtrent 60% full remisjoner

Andre aktive ingredienser

 • Luspatercept (handlingsmåte: Ligand-felle: tiltrekker og feller hormoner som undertrykker erytropoes (prosess for dannelse og utvikling av erytrocytter(røde blodlegemer)): en fase III-studie viste at omtrent 38% av deltakerne som tok luspatercept ikke hadde behov for blodoverføring i minst 8 uker (placebo gruppe: 13%); 28% av pasientene som tok stoffet, var til og med transfusjonsfrie i mer enn 12 uker (placebogruppe: 8%).