Myelodysplastisk syndrom: forebygging

Å forhindre myelodysplastisk syndrom (MDS), må man være oppmerksom på å redusere individet risikofaktorer.

Miljøeksponering - Rus (forgiftninger).

  • Langvarig eksponering (10-20 år) for giftige (giftige) stoffer som benzener og også visse løsningsmidler - spesielt berørt er bensinstasjoner, malere og lakker, og også flyvertinner (parafin).