Olanzapin: effekter, påføring, bivirkninger

Hvordan virker olanzapin

Olanzapin er et legemiddel fra gruppen av såkalte atypiske antipsykotika. Det har en antipsykotisk effekt (mot psykoser), en antimanisk effekt (mot en sterk økning i drivkraft som oppstår i faser) og en stemningsstabiliserende effekt, som er grunnen til at den, i motsetning til andre antipsykotika, er godkjent for behandling av bipolare lidelser.

I hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) sørger samspillet mellom ulike nervebudbringere (nevrotransmittere) for at man føler seg balansert og kan reagere hensiktsmessig på visse situasjoner (som spenning, glede, frykt osv.). Til dette formålet frigjøres de ulike budbringerstoffene (som serotonin og dopamin) av nerveceller etter behov og senere reabsorberes og lagres.

Absorpsjon, nedbrytning og utskillelse

Etter absorpsjon gjennom munnen (per oral), absorberes olanzapin godt fra tarmen inn i blodet. Nedbrytning skjer i leveren med involvering av enzymet CYP1A2. Nedbrytningsproduktene skilles hovedsakelig ut via nyrene.

Når det administreres i muskelen (intramuskulært) som en depotinjeksjon, frigjøres stoffet gradvis fra det dannede depotet over lengre tid. Imidlertid forblir nedbrytning og utskillelse identisk med absorpsjon gjennom munnen.

Når brukes olanzapin?

Indikasjonene for bruk (indikasjoner) av olanzapin inkluderer:

  • Schizofreni
  • Manisk episode i sammenheng med en bipolar lidelse (hvis pasienten reagerer, er olanzapin også egnet for å forebygge maniske faser)

Hvordan olanzapin brukes

Den aktive ingrediensen olanzapin tas vanligvis i form av tabletter eller smeltetabletter. I akutte tilfeller kan virkestoffet også injiseres direkte i blodet.

Hos pasienter som er stabilt tilpasset olanzapin, kan virkestoffet injiseres i muskelen som en depotinjeksjon – for å unngå å ta tabletter hver dag. Injeksjonen gjentas deretter annenhver eller fjerde uke av den behandlende legen.

Hva er bivirkningene av olanzapin?

Svært ofte, det vil si hos mer enn ti prosent av de som behandles, forårsaker olanzapin bivirkninger som vektøkning og døsighet.

Ofte (hos en til ti prosent av de behandlede) forårsaker behandlingen endringer i blodtellingen, svimmelhet, munntørrhet, forstoppelse og senket blodtrykk (spesielt ved raske endringer i stilling, som å reise seg raskt fra liggende).

Hva bør vurderes når du tar olanzapin?

Kontraindikasjoner

Olanzapin bør ikke brukes til:

  • smalvinklet glaukom (form av glaukom)

Forsiktighet anbefales også i:

  • forstørrelse av prostata (prostatahyperplasi)
  • Pylorisk stenose (innsnevring i området ved mageutløpet)

Drug Interactions

Olanzapin kan øke effekten av blodtrykksmedisiner (f.eks. ACE-hemmere, sartaner, betablokkere) eller sovemedisiner (f.eks. benzodiazepiner, antihistaminer) som tas samtidig.

Alkohol øker de beroligende effektene av olanzapin.

Vær oppmerksom på disse interaksjonene, spesielt når du kjører bil eller bruker tunge maskiner.

Olanzapin brytes ned i leveren hovedsakelig av enzymet CYP1A2. Andre legemidler som blokkerer eller induserer (øker aktiviteten til) dette enzymet kan derfor øke eller redusere effekten og bivirkningene av olanzapin:

CYP1A2-hemmere som fluvoksamin (antidepressivum) og ciprofloksacin (antibiotikum) kan øke effekten av olanzapin. CYP1A2-induktorer som karbamazepin (epilepsimedisin) og tobakksrøyk kan dempe effekten av olanzapin ved å akselerere nedbrytningen av legemidlet.

Fremkommelighet og drift av maskiner

Sammen med legen skal det så avgjøres om aktiv deltakelse i veitrafikken eller drift av tunge maskiner er mulig.

Aldersbegrensninger

Svært liten erfaring er tilgjengelig med bruk av olanzapin hos barn og ungdom. Derfor bør behandling kun gis av meget erfarne leger dersom den individuelle fordelen klart oppveier den tilsvarende risikoen.

Graviditet og amming

Ifølge eksperter bør påviste alternativer (risperidon, quetiapin) brukes i stedet for olanzapin under graviditet. Men hvis en kvinne er godt tilpasset virkestoffet (god effekt med god toleranse), kan det fortsette å tas under graviditet.

Bruk av olanzapin under graviditet kan forårsake tilpasningsforstyrrelser hos nyfødte kort tid etter fødselen. Leger må være nøye med dette.

Hvordan få medisiner med olanzapin

Medisiner som inneholder olanzapin krever resept i Tyskland, Østerrike og Sveits fordi suksessen med behandlingen må overvåkes regelmessig av en lege. Du kan derfor kun få medisinen på apotek etter resept fra legen din.

Hvor lenge har olanzapin vært kjent?

Olanzapin er et relativt nytt legemiddel. Det ble utviklet fra de såkalte «klassiske antipsykotika», det vil si legemidler mot psykiske lidelser, og ble godkjent i Tyskland i 1996.

Som medlem av gruppen "atypiske antipsykotika" (andregenerasjons antipsykotika), har olanzapin færre bivirkninger, men kan føre til alvorlig vektøkning og forstyrrelser i lipidmetabolismen.