Otosklerose: kirurgisk terapi

1. ordre

 • Stiftkirurgi:
  • Delvis eller fullstendig kirurgisk fjerning av stiftene:
   • Stapedotomy (delvis fjerning av stapes) [gull standard].
   • Stapedectomy (fjerning av stapes).
  • Former erstatningsproteser

Merk: Hørselsforbedring søkt gjennom kirurgi kan ikke garanteres pasienten preoperativt!

Mulige komplikasjoner av stapesplastikk

 • Fullstendig døvhet (på grunn av kirurgisk arbeid på inngangsporten til det indre øret!).
 • Svikt i vestibulært organ med påfølgende vertigo og skade på ansiktsnerv (ansikts nerve lammelse inkludert smak lidelser).