Otosklerose: Terapi

Medisinske hjelpemidler

  • Hørsel hjelpemidler for å forbedre hørselen (som et alternativ til stapesplastikk).