Pflegestärkungsgesetz 2: Hva endres

Hva er omsorgsstyrkende lov 2?

I Tyskland, når folk snakker om Care Strengthening Act 2017 (ny Care Act 2017), mener de generelt den andre Care Strengthening Act. Den trådte i kraft i 2016, men noen av endringene har bare vært i kraft siden januar 2017.

Dette bør imidlertid ikke ledsages av økt byråkrati. Lov om omsorgsstyrking 2 har forsøkt å omstrukturere regelverket og gjøre det klarere. Unødvendige byråkratiske hindringer og søknadskrav er også opphevet. For eksempel, siden 1. januar 2017, er det ikke lenger nødvendig å sende inn en separat søknad for visse hjelpemidler (som badeheiser, ganghjelpemidler, dusjstoler) hvis de er spesifikt anbefalt av en ekspert fra Medical Service of the German Health Forsikring (MD).

Hvorfor ny omsorgslov?

Dette bør imidlertid ikke ledsages av økt byråkrati. Lov om omsorgsstyrking 2 har forsøkt å omstrukturere regelverket og gjøre det klarere. Unødvendige byråkratiske hindringer og søknadskrav er også opphevet. For eksempel, siden 1. januar 2017, er det ikke lenger nødvendig å sende inn en separat søknad for visse hjelpemidler (som badeheiser, ganghjelpemidler, dusjstoler) hvis de er spesifikt anbefalt av en ekspert fra Medical Service of the German Health Forsikring (MD).

Hvorfor ny omsorgslov?

Omsorgsstyrkende lov 2: Omsorgsgrader i stedet for omsorgsnivåer

Et annet sentralt tema i omsorgsstyrkeloven 2 er ny utredningsprosedyre for vurdering av omsorgsbehov og inndeling i fem omsorgsnivåer (i stedet for de tre tidligere omsorgsnivåene). Siden 1. januar 2017 har vurderingsmennene fra Legetjenesten i helsetrygdekassene (MD) tatt følgende seks områder i betraktning ved vurderingen av en pasients behov for pleie:

  • Mobilitet: Hvordan er pasientens fysiske mobilitet? Kan de for eksempel stå opp alene om morgenen og gå på do? Er det mulig å gå i trapper?
  • Atferdsmessige og psykiske problemer: Er pasienten for eksempel urolig eller engstelig om natten? Oppstår aggresjon? Motstår pasienten omsorgstiltak?
  • Egenpleie: Kan pasienten vaske og kle på seg selv uten hjelp? Går han på toalettet alene? Trenger de hjelp til å spise og drikke?
  • Mestring og selvstendig håndtering av stress forårsaket av sykdom eller terapi: Kan pasienten for eksempel ta medisinen alene, måle blodtrykket, håndtere gåstativet eller gå til legen?

Målet med omsorgsstyrkende loven 2 er å bruke det nye utredningsverktøyet til å fastslå hver enkelt pasients individuelle evner og begrensninger mer nøyaktig og helhetlig enn tidligere. De individuelle vurderingene (poengsummene) av alle seks områdene slås sammen for å gi et samlet resultat. På bakgrunn av dette klassifiseres pasienten i ett av de fem omsorgsnivåene: Skalaen spenner fra mindre svekkelse av selvstendighet eller evner (omsorgsgrad 1) til de mest alvorlige funksjonsnedsettelsene som stiller spesielle krav til omsorg (omsorgsgrad 5).

Automatisk overføring fra omsorgsnivå til omsorgsgrad

  • De som tidligere tilhørte omsorgsnivå 0 ble tildelt omsorgsnivå 2 etter omsorgsstyrkeloven 2.
  • Fra 2017 ble pasienter i omsorgsnivå 1 tildelt omsorgsnivå 2 (for fysiske begrensninger) eller 3 (for svekkede hverdagsferdigheter).
  • Pasienter med behov for omsorg på omsorgsnivå 2 ble tildelt omsorgsnivå 3 (med fysiske begrensninger) eller 4 (med svekkede dagliglivsferdigheter).
  • Pasienter i omsorgsnivå 3 ble tildelt omsorgsnivå 4 (med fysiske begrensninger) eller 5 (med svekket dagliglivsevne).

Omsorgsnivå 1 er kun mulig for personer som har behov for omsorg er nyetablert.

Stønadsbeløpene i de enkelte omsorgsgrader

Følgende stønadsbeløp gis for de ulike omsorgsnivåene:

Kontantstøtte poliklinisk

Poliklinisk naturalytelse

Innlagt stønadsbeløp

Omsorgsnivå 1

-

-

-

Grad av omsorg 2

Euro 316

Euro 724

Euro 770

Omsorgsnivå 3

Euro 545

1.363Euro

1,262 euro

Omsorgsnivå 4

Euro 728

Euro 1,693

Euro 1,775

Omsorgsnivå 5

Euro 901

Euro 2.095

Euro 2,005

Omsorgsforsterkningsloven 2: Endringer for omsorgsboliger

Det er nå en enhetlig omsorgsrelatert egenbetaling for omsorgsgrad 2 til 5 innenfor samme anlegg. Det betyr at alle beboere i omsorgsgrad 2 til 5 innenfor samme anlegg betaler samme omsorgsrelaterte egenbetaling. Selv med en høyere klassifisering trenger ikke vedkommende grave dypere i egen lomme.

Endringer for pårørende på grunn av ny omsorgslov

2017 brakte bedre trygd for pårørende: Siden 1. januar har flere pårørende hatt rett til pensjonsforsikring. Den nye omsorgsloven forbedrer også a-kassevernet.

Omsorgsforsterkningsloven 2: Kostnader & finansiering

Omdefinisjonen av begrepet «pleietrengende» i omsorgsstyrkende lov 2 gjør det mulig å nå også klassifisere pasienter som pleietrengende som tidligere ble nektet dette og derfor ikke fikk noen støtte (f.eks. demenspasienter). Dette betyr selvsagt ekstra kostnader. Dette gjelder også de øvrige endringene og tilleggstiltakene som innføres med omsorgsstyrkende lov 2 for å bedre situasjonen til pleietrengende, pårørende og omsorgspersonell.

Lov om omsorgsforsterkning 2 medfører imidlertid ikke bare merkostnader, men også innsparinger og merinntekter. For eksempel vil kommunene (sosialbetalerne) bli permanent avlastet med rundt 500 millioner euro. I tillegg vil omsorgsstyrkende lov 2 føre til rekruttering av ekstra omsorgspersonell og høyere naturalytelser – økende skatte- og trygdeinntekter.