Pipamperone: Effekter, applikasjoner, bivirkninger

Hvordan pipamperone virker

Kjemisk sett er pipamperon et såkalt butyrofenon og tilhører dermed samme klasse virkestoffer som haloperidol. I motsetning til haloperidol har imidlertid pipamperon kun en svak antipsykotisk effekt, men en sterkere beroligende og deprimerende effekt.

Denne balansen av budbringerstoffer er forstyrret hos personer som lider av søvnforstyrrelser eller fysisk uro. Pipamperon kan gjenopprette det ved å blokkere visse dokkingsteder (reseptorer) av dopamin – pasienten blir roligere og kan sove bedre.

Den gunstige bivirkningsprofilen (inkludert ingen munntørrhet, forstoppelse, synsproblemer) gjør pipamperon til et gunstig medikament for eldre.

Absorpsjon, nedbrytning og utskillelse

Nedbrytningen skjer da i leveren. Nedbrytningsproduktene skilles så ut i urinen via nyrene.

Når brukes pipamperone?

Indikasjonene for bruk (indikasjoner) av pipamperone inkluderer:

  • søvn~~POS=TRUNC forstyrrelser~~POS=HEADCOMP
  • psykomotorisk agitasjon

Hvordan Pipamperon brukes

Hva er bivirkningene av pipamperone?

Svært ofte, altså hos mer enn ti prosent av de behandlede, oppstår døsighet og det såkalte «tannhjulsfenomenet». Pasienter kan ikke lenger strekke ut armer og ben i en flytende bevegelse, men bare rykkvis i små individuelle bevegelser.

Sjelden, altså hos mindre enn 0.1 prosent av de behandlede, fører bruk av pipamperon til kramper, hodepine og sekresjon av brystkjertlene.

Svært sjelden utvikler det såkalte "malignt neuroleptisk syndrom". I dette tilfellet oppstår skjelvinger og høy feber. Som et resultat kan muskelnedbrytning oppstå, som må behandles umiddelbart. I omtrent 20 prosent av tilfellene er ondartet neuroleptisk syndrom dødelig til tross for behandling.

Kontraindikasjoner

Medisiner som inneholder pipamperon må ikke brukes i:

  • Parkinsons sykdom
  • tilstander med sløvhet i sentralnervesystemet

Legemiddelinteraksjoner

Når det tas samtidig, kan pipamperon og følgende stoffer øke hverandres effekter:

  • antidepressiva
  • analgetika
  • sentraldepressiva (f.eks. hypnotika, psykotrope stoffer, antihistaminer)

Legemidler som inneholder pipamperon reduserer effekten av levodopa og bromokriptin. Begge midlene administreres ved Parkinsons sykdom.

Samtidig bruk med pipamperon kan redusere effekten av antihypertensiva. Kombinasjon med andre legemidler som også kan forlenge QT-intervallet (f.eks. antiarytmika, makrolidantibiotika, antimalariamidler) eller føre til kaliummangel (hypokalemi) (som visse diuretika) bør unngås.

Medisinering med pipamperon kan svekke reaksjonsevnen. Derfor bør man ikke delta aktivt i veitrafikken eller betjene tunge maskiner under behandlingen.

Aldersbegrensninger

Barn og ungdom under 18 år kan kun få pipamperon etter en streng nytte-risikovurdering av lege.

Graviditet og amming

Bedre testede alternativer er prometazin (mot rastløshet og agitasjon) og amitriptylin og difenhydramin (mot søvnforstyrrelser).

Hvordan få medisiner med pipamperon

Legemidler som inneholder pipamperon er reseptbelagte i Tyskland og Sveits og er derfor kun tilgjengelig på apotek med resept fra lege. I Tyskland er den aktive ingrediensen tilgjengelig som en tablett, juice eller mikstur, mens den i Sveits kun er tilgjengelig som en tablett.

Hvor lenge har pipamperone vært kjent?

Virkestoffet pipamperone tilhører en gruppe virkestoffer som har vært brukt i lang tid (førstegenerasjons antipsykotika). I mellomtiden er andregenerasjons antipsykotika (såkalte «atypiske antipsykotika») utviklet på dette grunnlaget.