Poison Emergency: Oversikt over alle Poison Emergency Numbers

Kort overblikk

 • Giftnødnumre: I Tyskland avhengig av region, Østerrike 01 406 43 43; Sveits: 145 (Dette er tallene innenfor det respektive landet).
 • Når skal man ringe giftkontrollsenteret? Når det er mistanke om forgiftning. Ring først nødetatene (112), deretter den lokale giftsentralen. Tegn på forgiftning er for eksempel: Kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, hodepine, svimmelhet, hjerte- og karstans.
 • Andre viktige nødnumre: 112 landsdekkende nødnummer for alle nødsituasjoner; 110 for nærmeste politistasjon.

Oversikt: Alle giftnødnumre

Du mistenker at en person lider av akutt forgiftning? Her kan du finne riktig giftnødnummer:

 • Berlin (ansvarlig for Berlin, Brandenburg): 030 192 40
 • Bonn (ansvarlig for NRW): 0228 192 40
 • Erfurt (ansvarlig for Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen): 0361 730 730
 • Göttingen (ansvarlig for Niedersachsen, Bremen, Hamburg og Schleswig-Holstein): 0551 192 40
 • Mainz (ansvarlig for Rheinland-Pfalz, Hessen og Saarland): 06131 192 40
 • München (ansvarlig for Bayern): 089 192 40

Nedenfor finner du mer informasjon om de syv giftsentrene i Tyskland, for eksempel deres nettsider, faksnumre og e-postadresser. I tillegg finner du giftkontrollsentrene til nabolandene Østerrike og Sveits.

Berlin

Giftnotruf Berlin:

 • Nødtelefon: 030 192 40
 • Fax: 030 450 569 901
 • E-post: [e-postbeskyttet]
 • Internett-adresse: Giftnotruf Berlin på: https://giftnotruf.charite.de
 • Sted: Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Hus VIII (bruksbygning), UG
 • Adresse: Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin

Bonn

Bonn Poison Control Center er ansvarlig for alle tilfeller av forgiftning i Nordrhein-Westfalen (NRW).

Informasjonssenter mot forgiftning:

 • Nødtelefon: 0228 192 40
 • Faks: 0228 287 332 78 eller 0228 287 333 14
 • Internett-adresse: Informasjonssenter mot forgiftning på: www.gizbonn.de
 • Sted: Center for Pediatrics, Bonn University Hospital.
 • Adresse: Venusberg-Campus 1 Building 30 “ELKI”, 53127 Bonn, Tyskland

Erfurt

Giftkontrollsenteret Erfurt er ansvarlig for alle tilfeller av forgiftning i Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen.

Giftinformasjonssenter:

 • Nødtelefon: 0361 730 730
 • Fax: 0361 730 7317
 • E-post: [e-postbeskyttet]
 • Internett-adresse: Giftinformasjonen på: www.ggiz-erfurt.de
 • Adresse: Nordhäuser Street 74, 99089 Erfurt, Tyskland

Freiburg

Freiburg giftkontrollsenter er ansvarlig for alle saker i Baden-Württemberg.

Forgiftningsinformasjonssenter:

 • Nødtelefon: 0761 192 40
 • Fax: 0761 270 445 70
 • E-post: [e-postbeskyttet]
 • Internett-adresse: Forgiftningsinformasjonssenter på: www.uniklinik-freiburg.de/giftberatung
 • Sted: Senter for barne- og ungdomsmedisin, Universitetssykehuset Freiburg
 • Adresse: Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg, Tyskland

Göttingen

Giftinformasjonssenter-nord:

 • Nødtelefon: 0551 192 40 (alle) og 383 180 (for fagfolk)
 • Fax: 0551 383 1881
 • E-post: [e-postbeskyttet]
 • Internett-adresse: Giftinformasjonen-Nord på: www.giz-nord.de
 • Sted: Universitetsmedisinsk senter Göttingen – Georg-August-Universitetet
 • Adresse: Robert-Koch-Strasse 40, 37075 Göttingen, Tyskland

Mainz

Giftkontrollsenteret Mainz er ansvarlig for alle saker i Hessen, Rheinland-Pfalz og Saarland.

Giftinformasjonen Rheinland-Pfalz/Hessen:

 • Nødtelefon: 06131 192 40
 • Faks: 06131 232 468 (ikke for nødstilfeller!)
 • E-post: [e-postbeskyttet] (ikke for nødstilfeller!)
 • Internett-adresse: Giftinformasjonen Rheinland-Pfalz/Hessen på: www.unimedizin-mainz.de/giz/uebersicht
 • Sted: Clinical Toxicology – University Medicine ved Johannes Gutenberg University Mainz
 • Adresse: Langenbeckstraße 1, Building 601, 55131 Mainz, Tyskland.

München

Munich Poison Control Center er ansvarlig for alle saker i Bayern.

Giftkontrollsenter München:

 • Nødtelefon: 089 192 40
 • Fax: 089 414 047 89
 • Nettsted: Poison Control Center på: www.toxikologie.mri.tum.de/giftnotruf-muenchen
 • Sted: Institutt for klinisk toksikologi og giftkontroll München, Klinikum rechts der Isar ved det tekniske universitetet i München (TUM).
 • Adresse: Ismaninger Straße 22, 81675 München, Tyskland

Giftkontrollsenter Østerrike

Forgiftningsinformasjonssenter:

 • Nødtelefon: 01 406 43 43 (fra utlandet: +43 1 406 43 43)
 • Sekretariat for generell rådgivning: +43 140 668 98
 • Fax: + 43 140 668 9821
 • E-post: [e-postbeskyttet]
 • Sted: AKH Control Center 6 Q
 • Adresse: Stubenring 6, A-1010 Wien

Gifttelefon i Sveits

Tox Info Suisse/Swiss Toxicological Information Center (STIZ):

 • Nødtelefon: 145 (Hvis det er problemer med nummeret 145 eller fra utlandet: +41 44 251 51 51)
 • Sekretariat for generelle henvendelser: +41 442 516 666
 • Fax: + 41 442 528 833
 • E-post: [e-postbeskyttet]
 • Nettsted: Swiss Toxicological Information Centre (STIZ) på: www.toxinfo.ch
 • Adresse: Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich

Når skal man ringe giftkontrollsenteret?

Du bør ringe Giftinformasjonen ved (mistanke om) akutt forgiftning. Dette kan skje raskt, spesielt med et barn: Han eller hun drikker kanskje av det som skal være en brusflaske, men er faktisk en husholdningsrengjører. Eller den finner et batteri under oppdagelsesturen og svelger det.

Noen forgiftninger er mindre farlige, mens andre til og med kan være dødelige. Omfanget av forgiftning kan vanskelig vurderes av lekfolk. Så søk alltid profesjonelle råd!

Hvis du mistenker at noen kan ha forgiftet seg selv, ring først nødetatene (112) og kontakt deretter din lokale giftkontrollsentral.

Giftkontrollsenteret er tilgjengelig hele døgnet.

Tegn på forgiftning er:

 • Kvalme, oppkast, diaré
 • Hodepine, svimmelhet
 • agitasjon, hallusinasjoner, forvirring
 • blekhet, rødhet i huden, følelse av varme
 • pusteproblemer opp til pustestans
 • Kardiovaskulær svikt

Hvilke typer forgiftning det er og hva du skal gjøre i dette tilfellet, les artikkelen forgiftning.

Hvilke spørsmål stiller giftkontrollsenteret?

Poison Control stiller disse spørsmålene:

 • Hva har personen (angivelig) fått i seg? Vennligst oppgi så nøyaktig som mulig hvilket stoff eller produkt det er snakk om. Det nøyaktige navnet finnes vanligvis på emballasjen.
 • Hvor mye ble tatt? Oppgi beløpet som er tatt, hvis og så nøyaktig som mulig.
 • Hvem er berørt? Alder, vekt, kjønn og tilstand til den eller de berørte personene er viktig for å estimere effekten av stoffet.
 • Når skjedde dette? Vær så spesifikk som mulig om når det skjedde.
 • Hvor er du? Er du usikker på plassering/adresse, spør andre personer eller forbipasserende.
 • Hvordan tok personen stoffet? Har han svelget, inhalert eller hatt hudkontakt med stoffet? Vær så spesifikk som mulig med dette svaret også.

Giftkontrollsenterets ansatte vil fortelle deg hvordan du går frem. Hold deg på telefonen til senteret avslutter samtalen. Følg instruksjonene og gi førstehjelp deretter.

Andre viktige nødnumre

I andre nødsituasjoner, ring 112, som er gyldig i hele Tyskland og Europa. Nødanropet mottas automatisk av lokalt ansvarlig redningssentral under dette nummeret.