Polymorf lys dermatose: årsaker

Patogenese (sykdomsutvikling)

Den eksakte årsaken til polymorf lys dermatose er ikke kjent. I nyere studier antas det at immunregulering forstyrres etter UV-eksponering. Cirka 75% av berørte individer har eksklusiv UV-A-følsomhet. 15% viser UV-A / B-følsomhet.

Det er observert at polymorf lys dermatose oppstår også fra soleksponering bak vindusglass.

Etiologi (årsaker)

Biografiske årsaker

  • Yrker - yrker med høy UV-eksponering.

Miljøeksponering - rus (forgiftninger).

  • Eksponering for lys er den utløsende faktoren!