Polymorf lys dermatose: Test og diagnose

Polymorf lys dermatose diagnostiseres vanligvis på grunnlag av symptomer og medisinsk historie. Sjelden, histologisk (fint vev) undersøkelse av en biopsi (vevsprøve) må utføres.