Polymyositis: Årsaker

Patogenese (sykdomsutvikling)

De nøyaktige årsakene til polymyositt har ennå ikke blitt bestemt. Det som har blitt bevist så langt er genetiske faktorer (HLA-assosiasjoner) og patologiske autoimmunologiske prosesser, noe som betyr at kroppens immunsystem angriper myocytter (muskelceller). I motsetning til dermatomyositt, der antistoffer årsaken myositt (muskelbetennelse) ved å skade de små blod fartøy, polymyositt forårsaker direkte skade på myocyttene. T lymfocytter (killer T-celler) er involvert.

Etiologi (årsaker)

Biografiske årsaker

 • Genetisk belastning - gruppert forekomst av HLA-B8- og HLA-DR3-haplotypene.

Hvis autoimmun disposisjon er til stede, kan følgende provoserende faktorer (utløsere) vurderes:

 • Muskelstamme
 • Virusinfeksjoner (coxsackie, picorna virus).
 • Medisiner (sjeldne):
  • Allopurinol (urostatisk legemiddel / for behandling av forhøyet urinsyre nivåer).
  • Antimalariamidler som klorokin
  • D-penicillamin (antibiotika)
  • interferon alfa (antivirale og antitumoreffekter).
  • Prokainamid (lokalbedøvelse)
  • Simvastatin (statiner; lipidsenkende legemidler)
  • Om nødvendig andre, se under differensialdiagnoser / narkotika.