Probiotika: Sikkerhetsvurdering

Flere studier undersøkte inntaket av høye doser av probiotika over lang tid.

Hittil har ingen bivirkninger blitt identifisert ved probiotisk inntak. Selv i doser som tilsvarer 1,000 ganger det normale inntaket, ble det ikke identifisert noen sammenheng mellom infeksjoner som oppstod og probiotisk inntak.

Federal Institute for Consumer Helse Protection and Veterinary Medicine (BGVV) publiserte også en uttalelse om helseevaluering av isolerte bakteriestammer som konsentrert probiotisk mat /kosttilskudd. I følge BGVV klassifiseres klassifiseringen som "trygg" eller "usikker" for mange melkesyre bakterie avhenger av den spesielle genetiske sammensetningen av den aktuelle stammen og kan derfor ikke tilskrives arten som helhet.