Kinin: Effekter, applikasjoner, bivirkninger

Hvordan kinin fungerer

Kinin er en naturlig ingrediens fra barken på quinabærtreet og har antiparasittiske, febernedsettende og muskelavslappende egenskaper. Videre brukes den bitre smaken til å lage bitre drikker som tonicvann.

Kinin virker på forskjellige steder i kroppen. For eksempel fører det til muskelavslapping gjennom ulike mekanismer.

I tillegg påvirker kinin fordelingen av kalsium i muskelen, som også er viktig for sammentrekningen. I sum kommer dette av sin bruk ved alvorlige kalvekramper.

Kinin har også febernedsettende og smertestillende effekter. Ekstrakter fra barken på kinintreet ble veldig tidlig brukt til dette formålet som medisin.

For å få proteinbyggesteiner (aminosyrer) bryter de ned det oksygentransporterende hemoglobinet i erytrocyttene. Nedbrytningsproduktet er det jernholdige fargestoffet hem, som er giftig for malariapatogener i sin frie form.

Tidligere ble kinin også brukt som et arbeidsfremkallende middel. I mellomtiden er imidlertid mer effektive og bedre tolererte midler tilgjengelige for dette formålet.

Misbruk av høye doser kinin som abortmiddel fører ikke sjelden til dødelig nyresvikt.

Absorpsjon, nedbrytning og utskillelse

Etter omtrent et halvt døgn utskilles halvparten av den absorberte mengden virkestoff igjen av nyrene, hvor en stor del metaboliseres i leveren på forhånd.

Når brukes kinin?

Kun ett kininpreparat er godkjent som ferdig medikament i Tyskland, som brukes til forebygging og terapi av nattlige kalvekramper. Tablettene inneholder den aktive ingrediensen i form av kininsulfat (svovelsyresaltet av kinin, som er mer løselig i vann).

I Sveits er kinin i tablettform derimot godkjent som ferdig medikament for behandling av komplisert malaria tropica. I Østerrike finnes verken preparater mot kalvekramper eller mot malaria på markedet. Virkestoffet kan imidlertid også bestilles her eller produseres på (sykehus)apoteket.

Hvordan kinin brukes

For å behandle nattlige muskelkramper tas en tablett som inneholder en dose på 200 milligram kinin etter middag for milde symptomer. Ved moderate til alvorlige symptomer tas to tabletter om kvelden – en etter middag, en før sengetid.

Behandlingsvarigheten bør ikke overstige to til tre uker, da det aktive stoffet kan samle seg i kroppen.

Om nødvendig kombineres kinin med andre legemidler som doksycyklin eller klindamycin for bedre effekt.

Intravenøs terapi for malariainfeksjoner er individualisert basert på alvorlighetsgraden av infeksjonen og andre kriterier og bestemmes av legen.

Hva er bivirkningene av kinin?

De fleste bivirkningene er doseavhengige og forsvinner etter at kininbehandlingen seponeres.

Hva bør vurderes når du tar kinin?

Kontraindikasjoner

Kinin bør ikke tas av:

  • kjent overfølsomhet eller allergi mot kinin eller kininholdige drikker.
  • glukose-6-fosfatdehydrogenase-mangel (medfødt enzymmangel)
  • Myasthenia gravis (arvelig muskelsykdom)
  • Tinnitus
  • Forskade på synsnerven
  • bradykardi (senket hjerterytme) eller andre hjertearytmier
  • alvorlig hjertesvikt (hjertesvikt)
  • medfødt eller ervervet QT-intervallforlengelse
  • samtidig bruk av legemidler som kan forlenge QT-intervallet

Legemiddelinteraksjoner

Samtidig bruk av andre virkestoffer som fører til endring i hjerterytmen (spesielt til en såkalt QT-tidsforlengelse, dvs. hemming av ledning av impulser ved hjertet) anbefales ikke.

Disse inkluderer legemidler mot hjertearytmier (antiarytmika), legemidler mot psykoser (antipsykotika/nevroleptika), enkelte antidepressiva, antibiotika, allergimedisiner (antihistaminer) og sterke smertestillende midler fra gruppen opioider.

Kinin brytes først og fremst ned via enzymet CYP3A4. Legemidler eller matvarer som interagerer med CYP3A4-enzymet kan derfor forsterke eller svekke effekten og bivirkningene av kinin.

Som hovedregel bør alle som ønsker å ta andre medisiner i tillegg til kinin, eller som har fått utskrevet nye medisiner, informere lege eller apotek på forhånd for å være på den sikre siden.

Aldersbegrensning

Hos eldre pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan det være nødvendig å justere dosen.

Graviditet og amming

Fordi kinin kan krysse placentabarrieren, bør det ikke brukes under graviditet. Kun bruk ved malaria anbefales i mangel av alternativer.

Kinin går over i morsmelk. Erfaring med ammende kvinner er begrenset, men indikerer ikke en betydelig risiko for spedbarnet. Amming kan fortsette under kortvarig malariabehandling. For andre indikasjoner anbefales ikke kinin under amming.

Hvordan få tak i legemidler som inneholder kinin

Kinin er reseptbelagt i Tyskland, Østerrike og Sveits og kan kun fås fra apotek med gyldig resept.

Kinin har lenge vært brukt av urbefolkningen i Peru, Quechua, mot skjelving ved lavere temperaturer. For dette formålet ble bunnbarken til cinchona-treet blandet med søtet vann og drukket.

Økende resistens av malariapatogenet mot andre midler har ført til at kinin brukes hyppigere igjen for komplisert malaria.