Rosenrot (Rhodiola Rosea): Sikkerhetsvurdering

Det tyske føderale instituttet for risikovurdering (BfR) har gjennomført en risikovurdering for Rhodiola rosea og konkludert med at det ikke er noe farepotensial ved daglige doser på 100-1,800 mg rosrot (mest som rotekstrakt)

Rosenrot inneholder blant annet det cyanogene glykosidet lotaustralin. Når planten er skadet, vil cyanider (salter av hydrocyansyre) kan spaltes fra de cyanogene glykosidene. For mennesker, den dødelige dose prussinsyre er 0.5 til 3.5 mg / kg kroppsvekt. Derfor vil et menneske på 60 kg måtte spise 2.4 kg til 17 kg av den rå Rhodiola rosea-roten for å innta en dødelig mengde preussinsyre. Derfor kan ingen farepotensialer utledes. På grunn av mangel på data er det ennå ikke etablert NOAEL med hensyn til vedvarende inntak av cyanider.

Samlet sett registrerte bare noen få intervensjonsstudier mulig skadevirkninger fra inntak av roserot ekstrakt. Generelt sett nei skadevirkninger skjedde. I en pilotstudie tok 340 mg roserot ekstrakt daglig resulterte i klager om søvnighet og tørrhet munn. Resultatene av denne studien bør imidlertid vurderes med forbehold, da bare ti personer deltok og ingen kontrollgruppe var tilgjengelig for sammenligning.

På grunn av mangel på tilstrekkelige data, ekstrakter av Rhodiola rosea bør ikke tas av gravide, ammende eller barn.